Door Marjolein Moorman op 26 november 2015

Handhaaf matching in plaats van stap terug naar loting

Vandaag heeft de PvdA zich andermaal uitgesproken om bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar de middelbare school een vernieuwde vorm van matching te hanteren in plaats van een stap terug te zetten naar het gebruik van loting. Met een meerderheid van de raad roept het de wethouder op die wens over te dragen aan de scholenkoepel Osvo. Aanstaande vrijdag besluit de koepel over de kernprocedure die gebruikt gaat worden voor de overgang van basisschool naar middelbare school.

In oktober liet het Osvo weten voor 2016 terug te willen vallen op de oude lotingsmethodiek zoals die in het verleden vaker werd toegepast. Alle leerlingen geven hun school van voorkeur op en bij scholen waar teveel aanmeldingen zijn wordt geloot welke leerlingen worden toegelaten. De leerlingen die de loting verliezen worden op een willekeurige school in Amsterdam geplaatst waar nog wel plek is. Fractievoorzitter Marjolein Moorman: ‘Loting creëert een systeem van winnaars en verliezers. Ouders en kinderen zitten lange tijd in onzekerheid en spanning en geven bovendien vaak een strategische keuze op. Op die manier krijgen we geen inzicht in de echte eerste voorkeuren en is de plaatsing moeilijk voor iedereen te optimaliseren. Ik voel veel meer voor een systeem waar ouder en kind drie scholen uitzoeken waar zij zich goed bij voelen en weten dat de kans 95% is dat ze op een van die scholen terecht kunnen.

De aankondiging van de stap terug naar loting riep vanuit verschillende hoeken veel weerstand op. Een petitie van ouders vóór matching en tegen loting verzamelde al meer dan 1800 handtekeningen. Vooraanstaande wetenschappers zoals Pieter Gautier en Peter Grunwald verklaarden dat de keuze voor een verbeterde vorm van matching veel logischer zou zijn. En een meerderheid van de gemeenteraad liet in een commissievergadering al blijken ook het meest voor die optie te voelen. De PvdA hoopt dat het Osvo gehoor geeft aan deze geluiden en inzet op een overgang van basisschool naar middelbare school die voor ouders en kinderen transparantie en zekerheid belooft en zoveel mogelijk kinderen op een school kan plaatsen waar zij zich thuisvoelen.

Lees ook de column van Marjolein Moorman: Van ideeënstrijd naar de beste oplossing.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman