Door Dennis Boutkan op 1 maart 2017

Goed werkgeverschap in de Amsterdamse toerismebranche wordt speerpunt van het college!

Dankzij mijn motie ‘Goed werkgeverschap in de toerismebranche’ van de PvdA Amsterdam heeft het college een plan gemaakt om goed werkgeverschap leidend te laten zijn in de toeristensector, en dat is hard nodig. We zien nog steeds te veel voorbeelden van bedrijven waar personeel niet goed wordt behandeld. We zien medewerkers met onfatsoenlijke flexcontracten.

Medewerkers op riviercruiseboten die worden uitgebuit, jeugdloon in de horeca, beveiligers op Schiphol die zuchten onder enorme werkdruk en schoonmakers in hotels die in veel te korte tijd te veel kamers moeten schoonmaken. Om dit tegen te gaan hebben wij vorig jaar deze motie ingediend.

Tijd dus voor verandering! Ons uitgangspunt als het gaat om de toeristische industrie en eerlijk werk is heel simpel: iedereen moet meeprofiteren van het succes van Amsterdam.
Bij goed werkgeverschap gaat het niet alleen om het naleven van de regels, het gaat ook om fatsoen. Een fatsoenlijk loon waar je van kunt leven. Bestaanszekerheid door flex terug te dringen en natuurlijk het bestrijden van excessen als uitbuiting. Wat ik belangrijk vind is dat we als stad meer doen, dan alleen wijzen naar formele regels. Het college komt dan ook met een uitgebreid pakket aan maatregelen. Een greep uit de maatregelen:

  • Goed werkgeverschap wordt voorwaarde bij nieuwe hotelvergunningen
  • Onderzoek met Inspectie SZW voor het ontwikkelen Amsterdamse aanpak om misstanden structureel aan te pakken.
  • Organiseren bijeenkomst met lokale en regionale stakeholders over criteria voor goed werkgeverschap en maatregelen.
  • Opstellen van criteria voor hospitality opleidingen, de accreditatie van horecaleerbedrijven en het opstellen en hanteren van een keurmerk goed werkgeverschap. Doel is om alleen nog uitkeringsgerechtigden te plaatsen bij bedrijven die criteria goed werkgeverschap onderschrijven.
  • Toepassen van goed werkgeverschap waarmee een aangescherpte controle aan de poort kan plaatsvinden op de exploitant/werkgever.

Lees hier het hele plan van het College

Na de zomer krijgen we een eerste update van het uitgewerkte plan. Ik ben enorm blij met deze aanpak. Strijden voor goed werkgeverschap is nodig en loont. Iedereen verdient het om mee te profiteren van het succes van Amsterdam!

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan