Door Marjolein Moorman op 10 november 2016

Gemeenteraad stemt vóór Actieplan Lerarentekort en Brede Brugklasbonus

Actieplan Lerarentekort

Op basis van onderzoek is lerarentekort in het Amsterdamse primair onderwijs (PO) van 171 fte in 2017 tot 415 fte in 2020 voorspeld. Het tekort wordt veroorzaakt door de toename van het aantal leerlingen, een afname van de instroom op de PABO, een relatief grote uitval onder startende leraren binnen 5 jaar en een tekort aan mannelijke docenten. Elke fte staat voor een schoolklas waar geen docent voor gevonden kan worden. Dit betekent dat volgend jaar al ca 4275 Amsterdamse kinderen geen vaste juf of meester meer hebben! Dat kunnen we niet laten gebeuren omdat dit een grote bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs betekent. Daarom stelden we onderstaand actieplan lerarentekort voor aan de raad en deze is aangenomen in de gemeenteraad.

Het plan:

  • Zorg ervoor dat we jonge startende leraren behouden voor het onderwijs door bijvoorbeeld begeleiding van ervaren leerkrachten, extra aandacht voor het omgaan met diversiteit in de klas (urban education) en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.
  • Zoek naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek van Amsterdamse leraren;
  • Verruim de mogelijkheden van zij-instromers, in het bijzonder mannelijke zij-instromers (hij-instromers);
  • Onderzoek overige oorzaken van de uitval van basisschoolleraren en op welke wijze we dit kunnen voorkomen;
  • Onderzoek de verdeling van het lerarentekort over het Amsterdamse scholenbestand.

 

 

Brede Brugklasbonus tegen onderwijsongelijkheid
De onderwijsinspectie concludeerde dit voorjaar dat onderwijsongelijkheid toeneemt in Nederland. Een van de redenen is de vroege selectie voor de middelbare school in Nederland. Daarom stellen wij brede brugklassen voor.
Brede brugklassen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid omdat ze kinderen langer de mogelijkheid geven om een hoger niveau te behalen. De Nationale Denktank om die reden in 2015 al verzocht om scholen met heterogene brugklassen financieel (en moreel) extra te onder steunen. De minister van onderwijs in haar kamerbrief van 31 oktober 2016 over gelijke kansen in het onderwijs opnieuw onderschrijft dat brede brugklassen daar een goede bijdrage aan kunnen leveren, maar we tegenwoordig een ontwikkeling zien waarbij het aannemelijk is dat aanbod van brede brugklassen juist afneemt. Amsterdam is een diverse stad Amsterdam en we willen voor alle Amsterdamse kinderen gelijke onderwijskansen.

Daarom hebben we voorgesteld om de mogelijkheden voor meer brede brugklasbonus voor zowel vmbo(basis/kader, theoretisch) als ook mavo/havo/vwo in Amsterdam te onderzoeken. We zijn blij dat ook hier de gemeenteraad voor stemde! Het onderzoek gaat zich richten op de volgende punten:

  •  kijken welke financiële middelen scholen nodig hebben voor het maken van kleinere klassen en het geven van extra (taak)tijd aan docenten.
  • onderzoeken wat de huisvestingsvoorwaarden zijn om kleinere klassen mogelijk te maken.
  • onderzoeken wat de personele voorwaarden zijn om extra tijd voor docenten mogelijk te maken.
  • het onderzoeken van de mogelijkheden voor een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de ontwikkeling van de leerlingen in deze heterogene klassen.

 

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman