Door Maarten Poorter op 20 juli 2016

Géén geld voor Amsterdams offensief tegen eenzaamheid

65.000 Amsterdammers voelen zich ernstig vergeten en staan er alleen voor volgens de Amsterdamse Gezondheidsmonitor van de GGD reeds in 2012. En dat aantal neemt snel toe. Wij vinden het onacceptabel dat er zoveel mensen vergeten in een hoekje zitten. De komende jaren willen we dit gezamenlijk aanpakken, want niemand zou zich in Amsterdam eenzaam moeten voelen.

Met dit eenzaamheidsoffensief willen we de komende jaren wijk voor wijk eenzaamheid aanpakken door op de volgende 4 peilers in te zetten:

  • sleutelfiguren zoals (huisartsen, fysiotherapeuten, winkeliers, kappers, wijkverpleegkundigen, politieagenten) voorlichten over hoe te handelen bij eenzaamheid;
  • meldpunt voor eenzaamheid instellen. Zodat ook jij weet wat je moet doen als je eenzaamheid in de buurt tegenkomt;
  • sociale initiatieven die eenzaamheid tegen gaan een platform en netwerk bieden;
  • huisbezoeken bij alle ouderen boven de 75 jaar.

Kosten voor dit meerjarige eenzaamheidsaanpak: 4,5 miljoen.

Ik heb dit voorstel ingediend tijdens de besprekingen van de Voorjaarsnota. Wethouder Eric van der Burg reageerder enthousiast ‘deze aanpak komt er dat staat buiten kijf’ en op het moment van deze aflevering van AmstelPolis over eenzaamheid was ook een meerderheid van de raad nog voor. Tot een dag voor de officiële stemming afgelopen week. Toen bleek dat de coalitie toch niet eens was met de financiering van het plan. Streep erdoor.

Na het reces ga ik door met het eenzaamheidsoffensief. Alleen al voor de eenzame mensen waarmee ik in contact ben gekomen tijdens het werken aan dit plan. Te beginnen met een kopje thee met wethouder van der Burg om te kijken hoe we de coalitie wél meekrijgen voor dit plan. Want niemand in Amsterdam zou zich eenzaam moeten voelen.

Maarten Poorter

Maarten Poorter

Maarten is sinds september 2010 lid van de Gemeenteraad. Hij is trainer en mede-eigenaar van TAQT Training en Advies. Hij heeft Sociologie en Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Maarten is woordvoerder Zorg, Decentralisaties, Bestuurlijk Stelsel & Dierenwelzijn. Tevens is Maarten penningmeester van het fractiebestuur. “In Amsterdam verdienen alle kinderen gelijke kansen. Dat betekent

Meer over Maarten Poorter