Door op 17 maart 2014

Geef de sleutel van gemeentelijk vastgoed aan initiatieven van Amsterdammers

De gemeente heeft door de hele stad veel panden, vaak op prachtige plekken. Veel van deze panden staan leeg. Wij hebben veel moeite gedaan boven tafel te krijgen om hoeveel panden het gaat en waar deze staan. Het overzicht van leegstaande panden vind je hier.

Wij hebben de afgelopen jaren ons nek uitgestoken om de leegstand in lege kantoren te bestrijden. Dit begint te lukken: vorig jaar is 100.000 m2 kantoor getransformeerd, waarvan veel naar woningen. Ook voor leegkomende verzorgingshuizen hebben wij een aanpak voorgesteld.

Maar om de leegstand in gemeentepanden tegen te gaan is meer mogelijk dan wat wethouder Van Poelgeest heeft voorgesteld in de vastgoedstrategie. Vaak worden lege panden van de gemeente verkocht aan de hoogste bieder op een veiling. Wij vinden dit zonde.

Er zijn in Amsterdam zoveel initiatieven van buurtbewoners en collectieven. Die willen wij een plaats geven in gemeentepanden. Daar is echt een andere aanpak vanuit de gemeente voor nodig.

De PvdA Amsterdam strijdt voor een ongedeelde stad, een stad waar jonge mensen hun eerste huis kunnen kopen, en oudere mensen met hulp langer thuis kunnen blijven. Een stad waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht de grootte van de portemonnee. Hierin kan de herontwikkeling van leegstaand (gemeente)vastgoed een belangrijke rol spelen. PvdA wil dat de gemeente actief gaat meedenken over de bestemming van haar oude panden. Mensen met plannen en ambitie moeten de ruimte krijgen om lege locaties te ontwikkelen en de gemeente moet met deze mensen om tafel. Het zijn immers panden van Amsterdam. Laten we ervoor zorgen dat het panden voor Amsterdammers worden.

Pvda raadslid Michiel Mulder en lijstrekker PvdA Amsterdam-Oost Thijs Reuten presenteren daarom een strategie voor de ontwikkeling van gemeentepanden. Dit plan moet het makkelijker maken voor buurtbewoners om leegstaand vastgoed op te pakken en in te richten naar de wensen van de mensen die er wonen of willen wonen. Het plan focust zich op specifieke doelen

1. De buurt krijgt een right to bid bij leegkomend maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat gemeentelijk vastgoed niet meteen op de veiling wordt verkocht. Bij leeg komende gemeentepanden mag de buurt eerst een bod uitbrengen. Daarmee kunnen buurtbewoners zelf een plan mak­en voor de invulling, bijvoorbeeld gericht op woon­groepen voor ouderen, mensen met een beperking en andere gewenste combinaties van functies voor de buurt.

2. Geef snel de sleutel! Laat buurtbewoners gewoon beginnen. Het buurtinitiatief Midwest is hiervan een goed voorbeeld. De buurt heeft als groep de exploitatie van het buurthuis, een oude school, op zich genomen. Midwest biedt nu ruimte aan iedereen die een kantoor, een atelier of een dansruimte nodig heeft. Daardoor worden zowel de buurt als het pand aantrekkelijker. Belangrijk is duidelijk en transparant te zijn over de voorwaarden.

3. Pionierskorting. Voor groepen Amsterdammers die hun nek uitsteken om een pand nuttig te gebruiken moet je niet de hoofdprijs vragen. Dit noemen wij de pionierskorting. Mensen nemen immers risico’s en steken er vaak veel tijd in.

4. Probeer vervolgens samen waarde te creëren door samen met de initiatiefnemers ruimte te bieden aan de vraag. Treed als gemeente hier samen met de initiatiefnemers op. Woningen, maar ook Kluswoningen, en groepen mensen die samen een leegstaand gebouw willen ontwikkelen moeten daartoe de ruimte krijgen. Dit is vaak financieel aantrekkelijker dan een duur uitontwikkelde woning waar een projectontwikkelaar al bepaald heeft hoe je huis eruit ziet. Het belangrijkste blijft echter dat deze woongroepen de kans krijgen om een plan te maken voordat een vastgoedspeculant de locatie wegkaapt. Er komt verder veel op onze ouderen af. Ouderen gaan in de toekomst langer (met hulp) zelfstandig thuiswonen. Dit betekent dat we kleine, aangepaste woningen moeten bouwen. Bijvoorbeeld woningen waar de bewoners gemakkelijk met een scootmobiel naar binnen kunnen. Er zijn in de stad een aantal lege scholen en oude verzorgingstehuizen die hier heel geschikt voor zijn. Het aantal dementerenden neemt fors toe. Zij hebben ruimte nodig waar ook mantelzorgers kunnen verblijven. Als er waarde gecreëerd is kun je samen hier afspraken over maken. Het gaat om waarde voor het pand en de buurt. Samen waarde creeeren is uiteindelijk ook maatwerk, geen pand en geen buurt is hetzelfde.

5. Zorg dat er een kaart is met de panden op een website en een telefoonnummer erbij van de verantwoordelijke bij de gemeente, die mensen makkelijk kunnen vinden. Hierdoor vermijd je onnodig ingewikkeld contact tussen gemeente en initiatiefnemers. Ook in dit portal kun je al helder zijn over de voorwaarden over huur of koop van het pand. Sommige panden zijn maar voor beperkte duur beschikbaar, andere langer.