Door op 12 juni 2016

Eindrapportage ThemaTeam Zorg

Hieronder vind je de eindrapportage van het ThemaTeam Zorg van PvdA Amsterdam.

Klik hier voor de EINDRAPPORTAGE

Hoewel dat taalkundig eigenlijk onjuist is, betreft het een voorlopige eindrapportage.

De themagroep wil – wellicht in gewijzigde samenstelling – de werkzaamheden na het zomerreces voortzetten.

Vanwege tijdgebrek hebben we ons noodgedwongen beperkt tot twee aandachtsgebieden: dak- en thuislozen en dementie.

Rondom de zorg voor kinderen is via een bezoek aan De Kindertelefoon slechts een voorzichtig begin gemaakt. Een begin dat wat ons betreft nadere uitwerking verdient.

Zie hier de uitnodiging voor de ALV, waarin het ThemaTeam in gesprek gaat over kwetsbare Amsterdammers.