23 juni 2016, om 19:30, No Limit, Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam (nabij metrostation Ganzenhoef) | No Limit, Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam (nabij metrostation Ganzenhoef)

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam: zomer 2016

ThemaTeams

Tijdens deze extra zomer-ALV wordt onder meer verslag gedaan van de activiteiten en resultaten van de ThemaTeams. Via het Facebook-event lees je actuele berichten over de opzet van de avond. Alle info lezen over de ThemaTeams? Kijk dan op deze pagina, waar je ook actuele documenten en filmpjes vindt.

Agenda

19.30 uur

Inloop met koffie, thee en water

20.00 uur

Start en plenaire verenigingszaken

1. Opening vergadering

2. Mededelingen

3. Verslag (pdf) vorige vergadering (hele agenda) (22 maart 2016)

4. Proces Koersdocument: voor kennisgeving aannemen

5. Aanpak coaching en talentontwikkeling: voor kennisgeving aannemen

6. Voorstellen profielschets en sollicitatiecommissie voor nieuw afdelingsbestuur

7. Uitkomsten Ledenpanel over de vereniging (door Hans Aertsen)

20.25 uur

ThemaTeams Report

8. De ThemaTeams (kijk op de pagina’s van de teams voor actuele info, tussentijdse resultaten en filmpjes) geven korte plenaire presentaties of organiseren deelsessies om hun resultaten bekend te maken en te bespreken.

22.00 uur

9. Actualiteiten, rondvraag en sluiting

Praktische zaken

  • NoLimit zit naast metrohalte Ganzenhoef en je kunt er je auto gratis parkeren. Op de fiets ben je er sneller dan je denkt: vanaf de Dam in 30 minuten, vanaf het Volkshotel in 20 minuten.
  • Voor mensen die meedoen aan de ramadan, wordt geprobeerd om te zorgen dat er eten beschikbaar is bij NoLimit. Wil je hier gebruik van maken? Maak dit dan vooraf kenbaar door te mailen aan bestuur.amsterdam@pvda.nl.
  • Vertegenwoordigers van de landelijke verkiezingsprogrammacommissie zijn aanwezig tijdens de ledenvergadering.
  • Donderdagavond 23 juni kan nog worden ingezet als een vergaderavond door de gemeenteraad. Onze raadsfractie hoopt dat dit niet aan de orde is, zodat ze bij de ALV kunnen zijn.
  • Vragen, opmerkingen of wil je een motie aandragen? Mail afdelingssecretaris Ester Fabriek.