Door Dennis Boutkan op 3 september 2015

Dennis blogt: Amsterdam jeugdloonvrij

dennis boutkanOp 1 mei, de dag van de Arbeid, stelde ik kritische vragen aan het Amsterdamse College over het Jeugdloon: jongeren tussen 18 en 23 die tegen een belachelijk laag bedrag werken, terwijl ze wel normaal werk doen. Het loon is zo laag, dat je hiermee geen fatsoenlijk bestaan kunt opbouwen. Zeker niet in Amsterdam. Omdat ik vind dat Amsterdam het goede voorbeeld kan geven aan belangrijke werkgevers in de regio werk ik aan een initiatiefvoorstel om Amsterdam “Jeugdloonvrij” te maken en aan jongeren een eerlijk volwassenenloon te betalen. Om tot een goed voorstel te komen werken we samen met FNV Jong en gaan we overleggen met andere partijen in de raad die ook tot een Jeugdloonvrij Amsterdam willen komen. De gemeente kan koploper worden en een goed voorbeeld worden voor andere steden.

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan