Door Marjolein Moorman op 8 februari 2016

D66 en PvdA willen Amsterdamse jongerengemeenteraad

Een Amsterdamse jongerengemeenteraad geeft jongeren een stem in de Amsterdamse politiek. Het geeft jongeren ook de kans bekend te worden met het reilen en zeilen van de democratie. D66 en PvdA willen daarom een jongerengemeenteraad opzetten in Amsterdam. Derde- en vierdeklassers, van middelbare scholen uit de hele de stad, kunnen zich opgeven. De jongerengemeenteraad komt twee keer per jaar bij elkaar om te debatteren over actualiteiten en thema’s in de stad die hen raken. D66-raadslid Dehlia Timman: “Pas als je 18 bent mag je stemmen, maar Amsterdamse middelbaarscholieren komen dag in dag uit met het gemeentebeleid in aanraking: op school, op de fiets en in de buurt. Wij willen de jongeren van nu, de kiezers en politici van de toekomst, beter bij de lokale politiek betrekken.

Hoe maken we de lokale politiek boeiend?
D66 en PvdA hopen met de jongerengemeenteraad de lokale politiek voor jongeren ook een stukje boeiender te maken. PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman: “Ik denk dat veel jongeren de thema’s die behandeld worden in de politiek heel interessant vinden, maar er nu maar heel weinig van meekrijgen. Denk aan een nieuw kunstgrasveld voor de voetbalclub, het fietsbeleid in de stad of de overgang van basisschool naar middelbare school.”

D66-raadslid Mascha Ten Bruggencate: “Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is slechts 50,3% van de kiesgerechtigde Amsterdammers gaan stemmen. Zonde, want de lokale politiek beslist vrij veel. Door jongeren nu al zelf mee te laten doen, wordt de lokale politiek hopelijk niet alleen tastbaarder voor hen maar ook voor hun vrienden en klasgenoten.”

Beleid maken mét jongeren
De jongerenraad krijgt wat D66 en PvdA betreft een adviserende rol. Het stadsbestuur doet voorstellen voor bepaald beleid, de jongerenraad geeft een advies en gaat daarover in discussie met de gewone raad. Timman: “Vele beleidsterreinen hebben direct of indirect met jongeren te maken. Van het aanpakken van de jeugdwerkloosheid tot discussiëren over veilig en gezond uitgaan: daar moeten we het ook mét jongeren over hebben, niet alleen over hen.“ Niet alleen is de gemeenteraad gebaat bij het advies van de jongeren, de jongeren zelf leren ook een nieuwe wereld kennen. Moorman: “Het leren kennen van ons democratische stelsel is een belangrijk onderdeel van de burgerschapsvorming zoals leerlingen dat op school krijgen. Waar kun je dat beter leren kennen dan in het huis van de democratie zelf?”.

 

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman