Door Emre Ünver op 7 november 2016

Amsterdam neemt schoonmakers in gemeentelijke dienst

Op voorstel van de SP, GroenLinks en PvdA gaat Amsterdam schoonmakers van gemeentelijke panden en het stadhuis in eigen dienst nemen. Zo vallen zij onder de gemeentelijke cao en verdwijnt het verschil in arbeidsvoorwaarden en salaris met ander gemeentepersoneel.

Een aantal jaar geleden koos de gemeente ervoor om de schoonmaak van gemeentelijke panden niet langer zelf te doen, maar daarvoor schoonmaakbedrijven in te huren. Via een zogenoemde aanbestedingsprocedure konden schoonmaakbedrijven proberen de opdracht binnen te halen. In de praktijk leidde dit ertoe dat de arbeidsvoorwaarden van schoonmakers verslechterden.

SP-fractievoorzitter Daniel Peters: “schoonmakers verdienen respect! Dat betekent: goede arbeidsvoorwaarden, een volwaardige baan en een fatsoenlijk salaris. Ik ben heel erg blij dat we stoppen met het aanbestedingscircus en via linkse samenwerking kunnen regelen dat de schoonmakers erop vooruit gaan.”

GroenLinksraadslid Femke Roosma is blij dat Amsterdam haar verantwoordelijkheid neemt: “De marktwerking heeft voor de schoonmaaksector verwoestende gevolgen gehad: schoonmakers kregen steeds slechtere arbeidsvoorwaarden, terwijl de salarissen van bestuurders van die bedrijven omhoog schoten. Schoonmaakwerk is gewoon onderdeel van de gemeente, het is niet meer dan logisch dat zij als gemeentewerkers worden behandeld.”

Ook PvdA raadslid is erg blij dat het eindelijk is gelukt. Emre Ünver: ‘Hier knokken we al jaren voor. Om de simpele reden dat schoonmakers net zoveel recht hebben op een vast contract en een goed salaris als alle andere medewerkers van de gemeente Amsterdam. Iedereen is onderdeel van dezelfde organisatie en moet ook zo behandeld worden. ’

Emre Ünver

Emre Ünver

Emre ünver is sinds 2006 lid van de gemeenteraad van Amsterdam en vice-fractievoorzitter. Emre heeft een afgeronde HBO-opleiding Commerciële Economie. Emre is woordvoerder Armoede en lid van het presidium. Tevens is hij plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. “Amsterdam is DE stad die wat er ook gebeurt zijn hoofd koel en zijn hart warm houdt. Of

Meer over Emre Ünver