13 juli 2017, om 23:30 | zeil- en roeicentrum De Amstel, Hobbemakade 122 in Amsterdam

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam + zomerborrel!

Tijdens deze algemene ledenvergadering staat op de agenda:

 • opening en mededelingen
 • bestuurlijk stelsel (naar aanleiding van de motie Muurlink die is ingediend tijdens de ALV van 12 april):
  advies commissie schade (pdf)
  voorstel stedelijk bestuur als vervolg op dit advies (pdf)
 • samenstelling bestuur:
  Victor Strengers wordt aan de ledenvergadering voorgedragen als nieuw bestuurslid van PvdA Amsterdam. Hij neemt de plek in van Marian Konijn, die vanwege een nieuwe baan afscheid neemt van het afdelingsbestuur.Victor (25 jaar) komt uit Kampen en studeert Business Studies. Van 2012 tot 2014 was hij landelijk bestuurslid van de Jonge Socialisten. In Zwolle zette hij de plaatselijke JS-afdeling op en organiseerde hij activiteiten. In het bestuur gaat hij zich onder meer bezighouden met fondsenwerving en overige (campagne)activiteiten.
 • bevestiging uitkomst ledenraadpleging: Marjolein Moorman lijsttrekker PvdA Amsterdam.
 • afsluiting ALV

Vanaf 21 uur is er een Zomerborrel!

Meer weten? Mail bestuur.amsterdam@pvda.nl.