Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Over Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Denk Actie Team (DAT) is de politieke denktank van de PvdA Amsterdam. Het team werkt aan nieuwe politieke ideeën voor de partij. Het team bestaat uit leden met diverse achtergronden en expertises die zich gezamenlijk inzetten voor positieve verandering voor de inwoners van Amsterdam.

Wat doet het DAT precies?

Het DAT is een team van ongeveer 7 leden die zich samen richten op het uitvoeren van onderzoek naar relevante onderwerpen die zijn gekozen door gemeenteraadsleden en het bestuur van de PvdA Amsterdam. Gedurende een aantal maanden duikt het team diep in een onderwerp. Wethouders, raadsleden en andere experts worden geïnterviewd en er wordt onderzoek verricht om tot een gefundeerd advies te komen. Het DAT heeft de volgende doelen:

  • Nieuwe Ideeën Ontwikkelen: Het DAT is voortdurend bezig met het verkennen van nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar onze stad voor staat. Door middel van brainstormsessies, workshops en discussiegroepen, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vooruitstrevende voorstellen die bijdragen aan een beter Amsterdam.
  • Debat Aanjagen: Als aanjagers van discussie binnen de partij, agendeert het DAT belangrijke thema’s en ideeën die van invloed zijn op het welzijn van onze stad en haar inwoners. DAT organiseert en bezoekt debatten, lezingen en politieke cafés om verschillende perspectieven te belichten en een levendige uitwisseling van gedachten en ideeën te bevorderen.
  • Ondersteuning van de Fractie: DAT biedt praktische ondersteuning aan onze raadsfractie door hen te voorzien van werkbare ideeën en advies. Door middel van overleg en samenwerking draagt het DAT bij aan nieuwe beleidsvoorstellen die aansluiten bij de behoeften van onze stad en haar inwoners, en die bijdragen aan een rechtvaardiger en inclusiever Amsterdam.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer weten over het werk van het Denk Actie Team van de PvdA Amsterdam? Neem gerust contact met ons op via email: [email protected].