Meer balans in het Westerpark

5 december 2019

Amsterdam is een fantastische stad, maar het wordt wel steeds drukker. Dat geldt ook voor het Westerpark. Steeds meer mensen weten het park te vinden, en daarbovenop wordt er ook veel gebouwd. Het oude ING-gebouw wordt verbouwd tot woningen en in de Houthavens komt er nog een flink aantal huizen bij. Dat is natuurlijk een goede zaak omdat de woningnood in Amsterdam hoog is. Maar hierdoor wordt ook de druk op het Westerpark vergroot.

Overlast

Het Westerpark is een prachtig cultuurpark waar Amsterdammers met veel plezier gebruik van maken. De een om te joggen of met de hond te wandelen, een ander juist om festivals te bezoeken.  Er gaan de laatste jaren steeds meer stemmen op om het aantal evenementen in te perken, omdat de balans zoek is tussen levendigheid en leefbaarheid en de overlast voor de buurt te groot is geworden. Omwonenden klagen over geluidsoverlast, zwaar verkeer in het park en balen van de hoeveelheid afval die in het park en de buurt wordt achtergelaten.

Minder evenementen

Natasja van der Geest zit sinds maart 2018 namens de PvdA in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West. Ze ving in de buurt steeds meer signalen op dat de balans in het Westerpark weg is. Daarom diende ze op 19 november een ongevraagd advies in. Zij pleitte hierin voor onder andere een verlaging van het aantal evenementen van 123 naar 100. Ook wil zij het Westerpark weer een kweekvijver laten zijn voor vernieuwende en innovatieve concepten van kunst en cultuur. Het advies werd gesteund door GroenLinks en DENK en daarmee aangenomen. Daarmee is de beslissing nog niet genomen. Het stadsbestuur moet zich nu buigen over dit advies. Wordt vervolgd!