Duoraadsleden

Lian Heinhuis

Lian Heinhuis

Raadslid & Kandidaat-gemeenteraadslid

Armoede & Schuldhulpverlening, Onderwijs, Voorschool, Kinderopvang & Naschoolse voorzieningen, Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid & Inburgering, Duurzaamheid & Circulaire Economie
Tom Leenders

Tom Leenders

Duoraadslid

Wonen & Bouwen (WB) | Ruimtelijke Ordening (RO)
Arjan Miedema

Arjan Miedema

Duoraadslid

Werk & Inkomen, Armoede & Schuldhulpverlening, 

Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit, Water