17 december 2003

Welke moties zijn aangenomen?

Bij de slotbeschouwingen van vorige week werden tientallen moties behandeld. Zie hieronder het resultaat. Welke moties zijn verworpen en welke moties zijn aangenomen?

DEFINITIEVE stemmingslijst 10/11 december 2003 met betrekking tot moties/amendementen inzake de begroting voor 2004.

Nr. [1]

Indiener(s)

Onderwerp

B/F [2]

Wethouder

Stemming [3]

502

Van Oudenallen

overzichtelijkheid publicatie begroting

b

Dales

a

504 ‘

Isik c.s.

toegankelijkheid Sporthallen Zuid voor mindervaliden

f

Maij

a

505

Dalm

groene stroom voor Amsterdam

f

Maij

v

507 ”

Dalm c.s.

financiering Milieucentrum Amsterdam

f

Maij

a

509 ‘

J.L. Bakker c.s.

Hortus Botanicus

f

Maij

a

511 ”

Kalt

stimuleren aanleg vegetatiedaken

f

Stadig

v

516

Paquay c.s.

verhoging toeristenbelasting en vermakelijkheidsretributie

f

Dales

v

519 ”

Olij c.s.

omzetten van koop- in huurwoningen ten laste van de UNA-middelen

f

Stadig/Dales

a

520 ”

Olij c.s.

Food Center Amsterdam/Huurdervereniging Amsterdam

f

Stadig/Dales

v

521 ‘

Olij c.s.

opheffen Food Center Amsterdam als zelfstandige dienst

b

Stadig/Dales

a

525 ‘

Van Poelgeest

‘Stenen voor ‘sociaal’

f

Oudkerk/Dales

v

526 ‘

De Graaf c.s.

vereenvoudigen regelgeving

b

Stadig

a

527 ”

De Graaf c.s.

wibowoningen

b

Stadig

a

529 ‘

J.L. Bakker c.s.

Project Broedplaats

f

Stadig/Van der Horst

v

533

Van Poelgeest

agressie in het verkeer

b

Burgemeester

a

537

Alberts

recentraliseren brandveiligheidvergunningen

b

Burgemeester

v

545 ‘

Asscher c.s.

bezuinigingen op GHA bestemd voor veiligheid e.d.

f

Van der Horst

a

555

Meijer c.s.

verheffen van Ceresterminal tot industrieel monument

b

Van der Horst

v

557

Meijer c.s.

aanleg tweede zeesluis alleen met beschikbaarstelling rijksmiddelen

b

Van der Horst

a

560

Meijer

nakomen afspraken college m.b.t. renovatie brug nr. 41

b

Burgemeester

v

561

Meijer c.s.

prijsverhogingen door invoering chipkaart

b

Van der Horst

v

563

Meijer c.s.

behoud toegankelijkheid openbaar vervoer

b

Van der Horst

v

565 ‘

Spee c.s.

MetroMorfose

b

Van der Horst

a

566 ‘

Spee c.s.

financiële gezondmaking Artis

b

Maij/Van der Horst

a

569

Kalt

uitvoering fietsendiefstalpreventiebeleid

f

Van der Horst

v

570

Van Pinxteren c.s.

verbetering exploitatie IJ-veren

b

Van der Horst

a

571

Dalm c.s.

stimuleringsbudget voor autovrije dagen

f

Van der Horst

v

572

Dalm c.s.

beprijzingsexperiment regio Amsterdam

b

Van der Horst

v

575

Dalm c.s.

project sluiten Kleine Ring

b

Van der Horst

v

576

Van Pinxteren c.s.

fietsenstalling en fietspassage Stationseiland

b

Van der Horst

a

579 ‘

Flos c.s.

extra toezicht in de metro

f

Van der Horst/Stadig

a

581 ‘

Asscher c.s.

jeugdsportfonds

f

Oudkerk/Van der Horst

a

582 ‘

Schaapman c.s.

vraaggericht onderwijs

f

Oudkerk/Van der Horst

a

583

Jamari

armoedebeleid

b

Oudkerk

a

584

Jamari c.s.

jeugdwerkloosheid en gesubsidieerde arbeid

f

Oudkerk/Dales

a

585 ‘

Jamari

Trajectum

b

Oudkerk

a

586 ‘

Asante

jong actief Amsterdams burgerschap

b

Oudkerk

a

588 ‘

Nijman c.s.

sportstimulering jongeren

f

Maij

a

591

Geerdink

actieplan Jeugdbeleid

f

Oudkerk

v

595 ”

Weenink c.s.

inventarisatie alcohol- en drugsverslaafden

b

Oudkerk

a

596 ‘

Paquay c.s.

onkostenvergoeding

b

Oudkerk/Burgemeester

a

603 ”

Zafer Yurdakul

uitbreiding plekken Voorschool

b

Oudkerk

v

604

Zafer Yurdakul

klantmanagers

f

Oudkerk

v

606 ‘

Riem Vis c.s.

handhaving capaciteit afdeling Archeologie

f

Belliot/Dales

a

608 ‘

Nederveen c.s.

Rembrandthuis

f

Belliot/Burgemeester

a

610 ‘

Bruines c.s.

renovatie fontein e.o. Leidseplein

f

Maij

v

611

Kalt

onderzoek ateliers/galeries Zuidas

f

Belliot/Stadig

a

619 ”

Weenink c.s.

gehandicaptenbeleid

f

Belliot

a

620 ”

Alberts

gebruikersruimten

f

Maij

a

622 ”

Alberts

subsidie platform mantelzorgers ten laste van de UNA-middelen

f

Belliot/Dales

a

660 ‘

Flos c.s.

tegengaan verloedering

b

Maij

a

663

Kalt

veiligheid e.d.

b

Burgemeester

v

664 ‘

Kalt

kansen voor illegalen

f

Burgemeester

v

H

Zafer Yurdakul

schooluitval

b

Oudkerk

v[1] verwijst naar nummer in het Gemeenteblad.

[2] b = beleidsmotie; f = amendement (financieel voorstel).

[3] a = aannemen; v = verwerpen.