20 mei 2021

Vacature: PvdA Amsterdam zoekt vrouwelijk bestuurslid

Het bestuur van de Partij van de Arbeid Amsterdam is op zoek naar enthousiaste en gedreven vrouwelijke kandidaten voor de functie van algemeen bestuurslid. Met een vrouw als 10e bestuurslid wil de PvdA Amsterdam meer balans brengen in het afdelingsbestuur, dat op dit moment uit 6 mannen en 3 vrouwen bestaat. Bij balans denken wij aan getalsmatige verhoudingen, maar ook aan perspectief, energie en inhoudelijke- en sociale capaciteiten. 

Algemene rol van bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, wethouders, gemeenteraadsfractie, bestuurders/commissieleden in de stadsdelen en afdelingen. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Ze begeleidt de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Ze signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de partij en de Amsterdamse samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kennis en ervaring, maar belangrijker nog, veel zin, enthousiasme en inzet voor de campagne voor de verkiezingen in 2022, zijn daarom erg belangrijk. 

Hieronder vind je de rol, de taken en het profiel van het bestuur die zijn vastgesteld op de ALV van 24 juni 2020:

 • De organisatie van lokale activiteiten tijdens de verkiezingen die de komende jaren plaatsvinden, zoals de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
 • Het proces rondom het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in goede banen leiden.
 • Samenwerking met de afdelingen en het versterken van de partijorganisatie.
 • Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in de stad.
 • Het betrekken van leden en niet-leden bij politieke menings-en besluitvorming.
 • Communicatie met de leden en contact onderhouden met (Amsterdamse) organisaties. 
 • Het werven van nieuwe leden en hen helpen bij het vinden van hun weg in de partij.
 • Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing.
 • Het betrekken van gedreven leden die zich in willen zetten om Amsterdammers te verbinden met de PvdA.
 • Het vertegenwoordigen van de PvdA Amsterdam in diverse organen. 
 • Beheer van het PvdA-pand aan de Van Musschenbroekstraat.
 • ICT en organisatie.
 • Fondsenwerving. 
 • Vrijwilligersmanagement


Samenstelling en werkwijze bestuur

Het  is een speerpunt van het bestuur van de PvdA Amsterdam 2020-2022 om in de diverse stad Amsterdam recht te doen aan- en oog te hebben voor inclusiviteit, het tegengaan van discriminatie en het opheffen van de gender gap. Vanwege deze progressieve agenda zijn wij op zoek naar een vrouwelijk bestuurslid. Bij balans binnen het bestuur denken wij aan getalsmatige verhoudingen, maar ook aan perspectief, energie en inhoudelijke- en sociale capaciteiten. 

Wij zijn een actief en inhoudelijk bestuur, dat het ook graag gezellig met elkaar heeft. In deze Corona-tijd proberen we ook manieren te vinden om elkaar te stimuleren en te zoeken naar nieuwe en actieve manieren om leden te betrekken.

Rol algemeen bestuurslid

Voor het algemeen bestuurslid in het bestuur 2020-2022 geldt dat de tijdsinvestering voor de functie gemiddeld 8 uur per week bedraagt. Op basis van de voorkeuren van de kandidaat zal de exacte invulling van de portefeuille in gezamenlijkheid worden bepaald. Het einde van de bestuurstermijn valt samen met dat van de rest van het bestuur (oktober of november 2022).

Verdere procedure 

Vanwege de gewenste samenstelling van het bestuur staat de vacature alleen open voor vrouwen. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over deze vacature, zoek dan contact met Marloes ten Ham (marloestenham@gmail.com / 06-42181127). 

Solliciteren kan tot en met 23 mei door een motivatie en cv te sturen naar bestuur.amsterdam@pvda.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 7 juni. Op 24 juni is de ALV van de PvdA Amsterdam waar de leden zal worden gevraagd in te stemmen met de voordracht van het bestuur. 

Met kandidaten die niet worden voorgedragen aan de ALV zal worden gezocht naar andere manieren om zich in te zetten voor de PvdA Amsterdam.