Door op 13 september 2016

Uitkomsten ledenpanel Pilot PvdA Amsterdam en Noord-Holland

De besturen van PvdA Noord-Holland en van Amsterdam voeren een pilot uit om ervaring op te doen met de nieuwe ledendemocratie in de voorbereiding op de Politieke ledenraad van 24 september.

Een voorbereidingsgroep uit het gewest en Amsterdam is aan de slag gegaan om met elkaar te brainstormen over de onderwerpen en vraagstukken die wij vanuit de pilot tijdens de Politieke ledenraad aan de orde kunnen stellen. De voorbereidingsgroep heeft de voorlopige lijst via het ledenpanel voorgelegd aan de leden.

Aan het ledenpanel van de pilot hebben maar liefst 933 leden deelgenomen! Dat is 13,2% van de uitgenodigde leden van het gewest (inclusief Amsterdam), dus de leden met een mailadres. Een prachtig resultaat! Vanuit Amsterdam hebben 389 leden mee gedaan vanuit het overig gewest 544.

Vele onderwerpen hebben in meer of mindere mate steun gekregen van de respondenten. Ook werd massaal gereageerd om nader onderwerpen voor de Politieke ledenraad aan te dragen: 472 reacties! In totaal hebben 221 respondenten aan het eind van de vragenlijst gebruik gemaakt om opmerkingen over de vragen of een nadere toelichting op de antwoorden of andere opmerkingen te maken.

De vragen met voldoende steun uit het ledenpanel zijn vervolgens op de Ledenkamer, het onlineplatform van de moties, gezet. Dat zijn:

  • Vraag 1: Ledendemocratie verder op gang brengen – Categorie Diversen
  • Vraag 2: Ledendemocratie: leden en partijbestuur – Categorie Diversen
  • Vraag 3: Tegen polarisatie onder Turkse Nederlanders – Categorie Veiligheid/Justitie
  • Vraag 5: Tweedeling onderwijs: advies basisschool – Categorie Onderwijs
  • Vraag 6: Tweedeling onderwijs: Tweede weg – Categorie Onderwijs
  • Vraag 7: Diversiteit – Categorie Diversen
  • Vraag 8: Vermogen belasten – Categorie Economie en financiën
  • Vraag 9: Kwijtschelden deel Griekse schulden – Categorie Europa
  • Vraag 12: Faillissementen – Categorie Economie en financiën
  • Vraag 13: Vluchtelingenakkoord – Categorie Europa

In totaal dus 10 moties. Bij elke motie is in de toelichting vermeld dat deze motie voortkomt ui de pilot van de PvdA Amsterdam en het gewest Noord-Holland.

De voorbereidingsgroep gaat met de suggesties voor mogelijke andere onderwerpen voor de Politieke ledenraad aan de slag.

Voor het inzien van alle uitkomsten van het ledenpanel klik hier.

Woensdag 21 september vindt de ledenbijeenkomst vanuit de pilot plaats. Dan zullen we de uitkomsten van het ledenpanel nader presenteren en bespreken we ook welke andere onderwerpen we tijdens de Politieke ledenraad aan de orde zullen stellen. Die bijeenkomst is de dag na Prinsjesdag en drie dagen voor de politieke ledenraad. De bijeenkomst zal worden gehouden in het Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam. Aanvang 20:00 uur. Je komt toch ook?