Door Tanja Jadnanansing op 4 oktober 2019

Toespraak Tanja Jadnanansing bij herdenking Bijlmer Vliegramp

Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter in Zuidoost namens de PvdA, sprak vanavond tijdens de 27e herdenking van de Bijlmerramp. Lees haar toespraak hieronder. 

Beste dames en heren, meisjes en jongens,

Wij herdenken vandaag voor de 27e keer die donkere dag, die donkere dag op zondag 4 oktober 1992, waar zoveel onschuldige mensen werden getroffen.

Waar levens werden weggenomen, waar toekomst voor sommigen ophield en waar toekomst van sommigen werd gekleurd door verdriet en waar verdriet door veel werd gevoeld. Gevoelens om elkaar te willen troosten juist in moeilijke tijden dat blijft en dat omzien naar elkaar dat doen wij ook hier vandaag.

Dit thema om de vliegramp te herdenken inspireert om niet in boosheid, cynisme of angst elkaar tegemoet te treden maar verdriet een plek te geven.
Een plek als de boom die alles zag.
De boom die staat in al haar vertakkingen voor dat verlangen van ons om elkaar te omarmen in moeilijke tijden.
Elke tijd kent donkere perioden en hier op deze plek is het goed om dat wat 27 jaar geleden is gebeurd te herdenken en daaruit te leren dat wij in dit korte leven, welke ons is gegund, in oprechtheid en met de juiste intenties moeten kunnen en willen omzien naar elkaar.

Maar, dames en heren, jongens en meisjes,

Dat betekent ook dat wij niet vast blijven houden om in het donker te blijven, maar dat wij het licht opzoeken. Dat licht waar omzien naar elkaar op ons wacht. Waar wij samen met de nabestaanden van de vliegramp kiezen voor omarming van dat wat ons vooruit brengt zonder dat wat achter ons ligt te vergeten.

Vandaag zoeken wij hier bij elkaar de troost in woorden en hoop ik dat wij die troost ook omzetten in daden van omzien naar elkaar.

Omzien naar elkaar
Wat een aansprekend thema

Omzien naar elkaar
Oog hebben voor de ander
Dagelijks
Het is nog steeds actueel.

Ook vandaag tijdens de altijd weer waardevolle en indrukwekkende traditie om jaarlijks stil te staan bij de Bijlmer Vliegramp.

Dat we, met de waan van de dag in ons achterhoofd, oog hebben voor elkaar
Ook in moeilijke tijden
Dat we stil staan bij de impact van de Bijlmer Vliegramp.
Inmiddels 27 jaar geleden

Een anker in de geschiedenis van ons Zuidoost
Een gebeurtenis die toen en nu veel mensen raakt
Toen keken we om naar allen die getroffen werden door deze vreselijke ramp
We vergeten hen niet
Dat omzien doen we nog steeds

En dat is kenmerkend voor Zuidoost. De kracht van Zuidoost is omzien naar elkaar juist in moeilijke tijden, daar meningsverschillen uiteindelijk overwinnen en samen verder omdat wij dat verdienen en omdat onze intentie steeds is ook de ander daarin waardevol te omarmen.

Daar zijn we sterk in
Dat is Zuidoost
Ik dank u voor uw aandacht.

Tanja Jadnanansing

Tanja Jadnanansing

Tanja Jadnanansing is stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Zuidoost. Hiervoor was ze zes jaar Kamerlid bij de fractie van de PvdA.

Meer over Tanja Jadnanansing