Door op 29 oktober 2012

Toespraak Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher hield bij de aankondiging van zijn vertrek een korte toespraak. Lees hem hier.

De afgelopen jaren heb ik mij met hart en ziel ingezet voor Amsterdam.
Ik heb dat op mijn eigen manier gedaan.  Door ongemakkelijke vragen te
stellen. Door te letten op dingen die mensen gewoon zijn gaan vinden,
maar die niet normaal zijn. Ik hou van mijn stad, maar ik heb na lang
nadenken besloten ja te zeggen tegen het verzoek van Diederik Samsom
om vice premier en minister van sociale zaken te worden van ons land.
Omdat er  belangrijk werk te doen is voor Nederland.

Het toetreden van de PvdA tot een nieuw kabinet komt op een cruciaal
moment.  Het is voor Nederland alle hens aan dek. Ik vertrek dan ook
niet uit Amsterdam omdat ik wil stoppen, maar juist omdat ik op volle
kracht vooruit wil met wat ik als mijn opdracht ben gaan zien: samen
met iedereen die het hart op de goede plek heeft ons land  eerlijker
en sterker maken.
Ik voel dat het moment nu is.
Dit is het moment om ieders talent op de arbeidsmarkt te benutten.
Dit is het moment om onze toekomst veilig te stellen.
Dit is het moment om een nieuwe vloer te leggen onder onze verzorgingsstaat.
Dit is het moment om te strijden voor kansen voor iedereen. In
Winschoten, in Medemblik, in Amsterdam.
Dit is het moment om Nederland een regering te geven die stabiel is,
die niet wegloopt voor moeilijke beslissingen en die het optimisme
terug brengt in Nederland.

Joop Den Uyl sprak over de smalle marges van de politiek. Europa en
Nederland verkeren in crisis. De komst van de PvdA naar het kabinet,
mijn komst naar het kabinet, verandert deze harde werkelijkheid niet.

Wat ik u wel beloof is dat ik mijn uiterste best ga doen om het in mij
gestelde vertrouwen waar te maken.
Wat ik u wel beloof, is dat ik het vermogen om je in de ander te
verplaatsen mee zal nemen naar Den Haag.
Wat ik u wel beloof, is dat ik altijd op zoek zal gaan naar
verbetering voor mensen.
Wat ik u wel beloof, is dat ik – samen met Mark Rutte, samen met de
andere bewindslieden –  tot het uiterste ga om van Nederland een
mooier, eerlijker en beter land te maken.

Het is voor mij een eer dat te gaan doen als vicepremier van het nieuwe kabinet.

Dank u wel.