Door Marjolein Moorman op 1 juli 2015

Tel Aviv & Ramallah in de gemeenteraad

In de gemeenteraadsvergadering van 1 juli werd het voorstel tot een onderzoek naar mogelijke vormen van samenwerking met Tel Aviv en Ramallah besproken. Voorafgaand werd fractievoorzitter Marjolein Moorman geïnterviewd door het NRC. Dat interview lees je hier op Blendle terug. Onderstaand vindt je de spreektekst uit de gemeenteraadsvergadering:

 

Mijn fractie heeft de afgelopen weken veel gesproken, gelezen en gedacht over de voorgestelde samenwerking met Tel Aviv, nadat deze op een laat moment was toegevoegd aan de agenda van de commissie AZ. Op onze kritische vragen daarover in de commissie zijn veel reacties binnengekomen. Sommige ondersteunend, sommige constructief kritisch, sommige verward, sommige teleurgesteld, sommige boos en sommige zelfs ronduit agressief en beledigend. Het geeft aan hoe hevig dit onderwerp mensen raakt en wordt beleefd in de stad en daarbuiten.

De reacties hielpen ons om onze stellingname kritisch onder de loep te nemen. Ik heb me bij elk van de reacties steeds afgevraagd of onze initiële lijn nog wel de juiste was. Onze sociaaldemocratische lijn dat samenwerking natuurlijk goed is en dialoog altijd moet worden bevorderd, maar dat dan wel op een manier waardoor verzoening en toenadering wordt bewerkstelligd en niet een averechts effect die leidt tot polarisatie en verwijdering. Niet omdat we daarmee weg willen kijken van de polarisatie die in de stad bestaat, maar juist om deze te helpen oplossen. Juist door alle reacties is de PvdA fractie gesterkt in haar overtuiging dat er nu nog veel te veel kritische kanttekeningen zijn te plaatsen bij de voorgestelde stedenband. Zij is daarom erg tevreden over de aanpassing van het voorstel door het college, waardoor nog wel naar mogelijkheden voor samenwerking, zonder dat deze meteen worden geformaliseerd. Op deze manier zoeken we gezamenlijk naar een goede middenweg. Dat is niet laf, dat is verstandig en past bij het open, tolerante karakter van onze stad.

En laten we dit moment dan ook meteen aangrijpen om nog veel meer te bewerkstelligen dan alleen losse economische contacten. Wij zouden graag de progressieve, gematigde en vredelievende contacten in beide steden ook met elkaar in contact brengen. Een dialoog die noodzakelijk is. Afgelopen maandag sprak ik Mickey Gitzin gemeenteraadslid van Meretz in Tel Aviv. Hij vertelde dat hij als jongere in de jaren negentig regelmatig ontmoetingen had met Palestijnse jongeren. Ontmoetingen die belangrijk zijn om elkaars wereld te leren kennen, elkaar te leren begrijpen, om samen te werken aan een meer vredige toekomst. Mickey vertelde ook dat dergelijke ontmoeting vandaag de dag nauwelijks nog plaatsvinden en hoe jammer dat is.

Hoe mooi zou het zijn als we zulk soort initiatieven weer op gang kunnen brengen? Ik heb uiteraard niet de illusie dat je als Amsterdam dit langlopende, zeer pijnlijke en complexe conflict, kan oplossen. Maar laten we hoopvol blijven en doen wat we kunnen. Ik geloof erin dat je op kleine schaal een bescheiden bijdrage moet proberen te leveren aan betere verhoudingen. Dat is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar elke druppel kan helpen om tot afkoeling te komen van dit verhitte conflict. Daarom dienen wij samen met het CDA een motie in om bij de uitvoering van het onderzoek ook mogelijkheden te verkennen om contacten tussen de inwoners en organisaties in de steden onderling te stimuleren en te faciliteren.

(gesproken tekst geldt)

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman is onze wethouder Onderwijs, Armoede, Schuldhulpverlening en Jeugdzorg en was de lijsttrekker van de PvdA Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De strijd voor gelijke kansen staat centraal in alles wat zij doet. Wil jij alles over haar weten? Bezoek dan haar website www.marjoleinmoorman.nl Marjolein haar verhaal voor Amsterdam   Marjolein haar

Meer over Marjolein Moorman