Schone lucht, rein geweten?

Door Nenita la Rose op 1 april 2020

Onze wereld vecht tegen een pandemie: het Coronavirus. Tegelijkertijd lijkt de natuur op te leven. Wij mogen er rustig van uitgaan dat onze generatie in Amsterdam nog nooit zo’n schone lucht heeft ingeademd. Wat een ironie dat dit het neveneffect is van een virus dat juist onze ademhalingsorgaan, onze longen, genadeloos attaqueert.

Vanachter onze ramen zien wij hoe de planten- en dierenwereld zich behaaglijk rekt en strekt in een minder vijandige omgeving, nu wij mensen ons nog maar sporadisch naar buiten begeven. Zo kan een crisis toch iets goeds voortbrengen. Onze samenleving laat veerkracht zien en zal ongetwijfeld dit goede willen behouden.

Maar erg zorgelijk is het effect dat de impact van het Coronavirus op huiselijk geweld zou kunnen hebben. Daar maak ik mij vooral zorgen om. En daar wacht ons mogelijk een enorme uitdaging. De huidige cijfers laten zien hoe vooral vrouwen en kinderen slachtoffer worden. En nu, terwijl toekomstplannen van velen door Covid-19 voorlopig verdampen, ambities als dominostenen omver vallen en wanhoop kan toeslaan, kunnen zij ook nog geen kant op.

De spanningen in gezinnen zullen oplopen. Meer oog hebben voor de toegenomen risico’s op huiselijk geweld is daarom van levensbelang. Veel slachtoffers van huiselijk geweld ervaren nu al een sociaal isolement. Want wat gebeurt er als je nu verplicht thuis moet blijven wanneer het daar niet veilig is? Slachtoffers van huiselijk geweld worden alleen maar kwetsbaarder in zulke periodes van crisis.

In onze Amsterdamse gemeenteraad hebben wij daar grote aandacht voor. Wij treffen waar nodig maatregelen, maar het kan altijd meer en beter. Om slachtoffers van huiselijk geweld beter te helpen beschermen tijdens deze pandemie is het van belang om toegang tot spoedeisende hulp te verzekeren. Dit geldt ook voor slachtoffers van huiselijk geweld uit de LHBTQI gemeenschap.

Ik hoop dat wij naast met de schone lucht ook met een rein geweten de crisis uit komen. Dat wij kunnen zeggen: ik heb mij niet aan huiselijk geweld schuldig gemaakt. En dat wij kunnen zeggen: Ik heb in de crisis ook de methode gevonden om onder alle omstandigheden harmonieus met elkaar om te gaan. En dat wij kunnen concluderen dat dat de leidraad is geworden voor ons gedrag in de nieuwe wereld na deze crisis.

Nenita La Rose
Raadslid PvdA Amsterdam
[email protected]

Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Nenita la Rose

Nenita la Rose

Adviseur en coach / 61 jaar / Amsterdam Zuidoost In mijn Amsterdam heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten of gediscrimineerd. Mijn Amsterdam is een voorbeeld van inclusiviteit voor het hele land en de hele wereld. Want juist nu zijn goede voorbeelden overal zo dringend hard nodig.

Meer over Nenita la Rose