19 juni 2003

Raad vraagt om oplossing trams en bussen

Raad vraagt college oplossing te zoeken voor trams en bussen

Bij de behandeling van het bouwproject De Hallen (Oud-West) op 18 juni in de gemeenteraad is ook de notitie van de PvdA raadsleden Thijs Reuten, Bouwe Olij en Charlotte Riem Vis over de stalling van historische trams, bussen en reinigingsvoertuigen besproken.

In ’De Hallen’ (maar ook in het Polderweggebied in Oost/Watergraafsmeer) komt de bouw van woningen en voorzieningen mogelijk in gevaar als er geen oplossing wordt gevonden voor de stalling van de trams en de bussen, het mobiel cultureel erfgoed. De rechter zal in november definitief uitspraak doen over het opgezegde huurcontract en zal daarbij onder andere de inspanningen van de gemeente voor het vinden van een oplossing meewegen.

Om te voorkomen dat de projecten vertragen, op de lange baan worden geschoven of rijkssubsidie verloren gaat, heeft de gemeenteraad het college gevraagd om voor 1 oktober de zoektocht naar een (tijdelijke) locatie voor de huisvesting van de trams en bussen af te ronden. Dan moet bekend zijn of er een geschikte (tijdelijke) locatie is en zo ja, wanneer die beschikbaar komt en hoeveel dat gaat kosten.

Als er een (tijdelijke) oplossing op korte termijn komt, levert dat bovendien tijdwinst op om zorgvuldig te bekijken hoe en in welke vorm Amsterdam op lange termijn wil omgaan met de historische trams en bussen. De PvdA geeft in de notitie aan voor behoud van Amsterdamse historische trams en bussen te zijn, bij voorkeur in de vorm van een ‘Rijdend Museum’. De collectie zal dan nog eens kritisch moeten worden bekeken, waarbij de prioriteit zou moeten liggen bij origineel Amsterdamse voertuigen. Een ‘Rijdend Museum’ heeft als voordeel dat er geen (jaarlijkse) exploitatiekosten zijn voor een echt museum en de trams en bussen dus vooral rijdend in de stad te bewonderen zijn. Daarom heeft de gemeenteraad het college ook gevraagd om voor de lange termijn in overleg met de samenwerkende stichtingen en betrokken stadsdelen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ‘Rijdend Museum’.

Klik ook naar de volgende link: Notitie ‘Keep Them Rolling’

Motie 18 juni 2003: zie hieronder

Motie van de raadsleden Reuten, Olij, Riem Vis, Buurma, Dalm, Van Oudenallen, Kalt en Bakker inzake historische trams en bussen

Amsterdam, 18 juni 2003

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 5 juni 2003 Herziene grondexploitatiebegroting voor het plan De Hallen in Oud-West (Gemeenteblad afd. 1, nr 256) en de notitie d.d. 10 juni van de raadsleden Reuten, Olij en Riem Vis over het behoud van historische trams en bussen (mobiel cultureel erfgoed) (Gemeenteblad afd 1, nr 281);

Overwegende, dat het wenselijk is dat op korte termijn een (tijdelijke) oplossing wordt gevonden voor de stalling van historische trams en bussen met het oog op de voortgang van enkele (woning)bouwprojecten;

Overwegende, dat meer tijd nodig is voor het beantwoorden van de vraag wat Amsterdam met het mobiel historisch erfgoed wil en op welke manier hier het beste mee kan worden omgegaan op lange termijn;

Besluit:

  1. uit te spreken dat de gemeenteraad streeft naar het behoud van historische trams en bussen voor de stad onder voorbehoud van een haalbaar plan
  2. het college te vragen de zoektocht naar een (tijdelijke) oplossing voor de stalling van historische trams, bussen en reinigingsvoertuigen voor 1 oktober 2003 af te ronden en de raad een voorstel voor te leggen, met inachtneming van het gestelde in de notitie ‘Keep Them Rolling’ (korte termijn)
  3. het college te vragen daarnaast (voor de lange termijn) in overleg met de samenwerkende stichtingen en betrokken stadsdelen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ‘Rijdend Museum’, met inachtneming van het gestelde in de notitie ‘Keep Them Rolling’

De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten
B.C.J. Olij
C.H.M. Riem Vis
P.M. Buurma
V.M. Dalm
G. van Oudenallen
J.C. Kalt
J.L. Bakker