Door op 30 oktober 2012

PvdA zoekt wethouder

De PvdA Amsterdam zoekt een kandidaat voor de post van wethouder van Amsterdam, die vanuit de idealen van de PvdA de grote uitdagingen waar Amsterdam voor staat voortvarend kan oppakken. Hiervoor is vanaf 30 oktober een kandidaatsstellingprocedure opengesteld. Kandidaten kunnen zich tot en met 5 november aanmelden.

De PvdA wil voor Amsterdam een wethouder die met energie en ideeën invulling kan geven aan de ambities in het collegeakkoord en het verkiezingsprogramma van de PvdA. Iemand met kennis van en gevoel voor maatschappelijke vraagstukken, die in staat is allianties aan te gaan met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Een slimme en inspirerende man of vrouw die in staat is een visie te ontwikkelen op de stad, bereid is deze uit te dragen, daarvoor draagvlak te creëren en om te zetten in effectief beleid.

Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en een goed analytisch vermogen zijn vereist. Politieke of bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling. Voor deze portefeuille zijn kennis van overheidsfinanciën en affiniteit met het beleidsveld onderwijs en jeugd gewenst. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij voor een lange periode beschikbaar is voor de functie.

Sollicitaties kunnen, voorzien van een motivatie en CV, tot en met 5 november 24:00, worden gericht aan de secretaris van de sollicitatiecommissie, de heer Brahim Abid via b.abid@amsterdam.nl. De sollicitatiecommissie doet zo snel mogelijk na de sluitingstermijn een voordracht aan de gemeenteraadsfractie.

De fractie wil op 28 november de kandidaat wethouder voordragen voor benoeming door de gemeenteraad.