Door Marjolein Moorman op 14 mei 2014

PvdA teleurgesteld in advies formateur

De PvdA-fractie is teleurgesteld in het advies van formateur Thom de Graaf, dat hij gisteren uitbracht. De Graaf adviseert D66, PvdA, VVD en SP om verder te gaan praten over de vorming van een nieuwe coalitie.

De PvdA heeft tijdens de gesprekken van afgelopen dagen verschillende voorstellen gedaan om uit de impasse te komen die is ontstaan na de breuk tussen D66, VVD en GroenLinks. De PvdA heeft aangegeven dat zowel een twee als drie partijen coalitie bespreekbaar zijn. Tijdens deze gesprekken heeft D66 aangegeven dat een coalitie zonder VVD en een coalitie met GroenLinks niet kan. D66 heeft eveneens te kennen gegeven niet alleen met de PvdA een coalitie te willen vormen.  Dat blokkeert vrijwel alle oplossingen om uit de impasse te komen.

De formateur stelt in zijn advies een coalitie van D66, PvdA, VVD en SP voor. Een combinatie die door geen enkele partij eerder als plausibel is genoemd. Een coalitie met 36 van de 45 zetels vindt de PvdA bezwaarlijk, omdat het weinig ruimte laat aan de oppositie en leidt tot grote bestuurlijke uitdagingen. De kans dat onderhandelingen lang kunnen duren en mislukken, acht de PvdA groot.

De formateur heeft deze optie neergelegd als enige mogelijkheid gezien de ontstane politieke situatie. Naar nu blijkt heeft D66 tijdens de gesprekken van de afgelopen dagen andere partijen benaderd om hen te polsen voor coalitiedeelname, zonder haar gesprekspartners daarvan op de hoogte te stellen. Ondanks dat in de gesprekken met de PvdA steeds werd aangegeven dat GroenLinks geen begaanbare weg meer was, is GroenLinks toch meermalen gevraagd om in een coalitie te stappen met D66, VVD en SP. In tegenstelling tot wat de PvdA is gemeld, is D66 blijkbaar nog bereid te spreken met GroenLinks, waardoor nog veel coalitie-opties mogelijk zijn.

Op basis van deze overwegingen heeft de PvdA-fractie gisteren unaniem besloten op dit moment het advies van de formateur niet op te volgen. Het zou goed zijn als D66 en GroenLinks op basis van de hervormingsagenda op zoek gaan naar een derde partner, anders dan de VVD. De PvdA maakt zich zorgen over de impasse die acht weken na de verkiezingen is ontstaan. De PvdA werkt graag mee aan een coalitie indien zij zich daarin kan herkennen en vertrouwt op de stabiliteit ervan, maar kan zich ook vinden in een oppositierol.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman