Door Marjolein Moorman op 10 juni 2015

PvdA: Investeer in zorg, woningmarkt, onderwijs en veiligheid

De PvdA heeft plannen uitgevouwen voor investeringen in de zorg, de woningmarkt, het onderwijs en veiligheid. De plannen werden vandaag gepresenteerd bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad. De PvdA pleit ervoor dat in tijden van financiële meevallers men niet verder bezuinigt en geld oppot, maar dit investeert in Amsterdammers.

De investeringen lopen uiteen van ondersteuning van huisartsen en wijkzorgteams in de buurt, het stimuleren van de bouw van betaalbare starterswoningen, het leren lesgeven in grootstedelijke context en het in stand houden van buurtveiligheid. Tevens pleit de partij voor het terugdraaien van de subsidiebezuinigingen en voor het verhogen van de toerismebelasting.

Fractievoorzitter Marjolein Moorman: ‘Als de wind financieel mee zit, is het onbezonnen om te gaan bezuinigen. In plaats daarvan zorgen we dat Amsterdammers daarvan mee kunnen profiteren door een betere zorg, meer betaalbare jongerenwoningen, goed Amsterdams onderwijs en een veilige buurt.’

De presentatie van de Voorjaarsnota op 28 mei deed veel stof opwaaien door de grove bezuinigingen op subsidies die werden aangekondigd. 52 organisaties worden met een totale bezuiniging van 25 miljoen getroffen. In de daaropvolgende dagen bleek het verzet hierop groot.

Lees de volledige plannen hier: Investeren in de stad.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman