16 juli 2017

PvdA Amsterdam in gesprek over invulling stadsdeelcommissies

PvdA Amsterdam gaat in gesprek met bewonersorganisaties, buurtcomités en andere partijen om te praten over het nieuwe bestuurlijk stelsel. Samenwerking is een optie, zo hebben de leden van de partij tijdens een ledenvergadering besloten. Na de zomer, wanneer door de gemeenteraad definitief over de nieuwe stadsdeelcommissies is besloten, bepaalt de PvdA of en hoe de partij deelneemt.

Een commissie onder leiding van partijgenoot Marjolein Schadé heeft een advies gegeven met scenario’s’ voor de manier waarop PvdA Amsterdam zich kan verhouden tot het stelsel. Hun voorkeur gaat uit naar deelnemen aan de nieuwe verkiezing in de vorm van progressieve samenwerking of door met andere organisaties, verbanden, communities, Ombudsteams, verenigingen samenwerking te zoeken.

De leden hebben nu de opdracht gegeven om dat scenario verder te onderzoeken. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met (buurt)organisaties en andere linkse partijen. Na de zomervakantie wordt een nieuwe ledenvergadering gepland om de resultaten te delen en te besluiten.

De raadsfractie van de PvdA heeft zich altijd kritisch opgesteld ten aanzien van de voorgestelde stelselwijziging en stemde tegen het collegevoorstel. Nu het zich laat aanzien dat het stelsel wel wordt ingevoerd, kiest de partij ervoor om een vernieuwende manier te onderzoeken: niet direct als politieke partij deelnemen – maar in gesprek gaan over mogelijke allianties. Dat doet ook recht aan de vele initiatieven die er in de Amsterdamse buurten ontstaan.

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering werd de uitkomst van de ledenraadpleging over het lijsttrekker bekrachtigd: Marjolein Moorman is politiek leider van de partij en zal de lijst van de sociaal-democraten aanvoeren. Later dit jaar wordt door de leden over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst besloten.

Lees verder: