6 november 2002

Persbericht: Algemene beschouwingen

Persbericht

Algemene beschouwingen: de urgentie voor een andere manier van besturen

Woensdag 6 november zal de PvdA, bij monde van fractievoorzitter Tjalling B. Halbertsma, bij de Algemene Beschouwingen harde noten kraken op het gebied van veiligheid, integratie en onderwijs.

Zo wil de PvdA de Theemsweg sluiten, omdat we toch geen Gemeentelijke Drive-inn bordeel kunnen zijn. Qua prostitutie en drugsverslaafden willen we een definitieve breuk met het verleden. Het model zorgboerderij, waarbij verslaafden continue worden opgevangen, is wat de PvdA betreft een reƫle optie.

De 4000 WIW I/D functies op terrein van Veilgheid zijn onmisbaar. De PvdA dient een voorstel in deze veiligheidsmelketiers te betalen uit de pot Veilgheid uit het regeerakkoord, waaruit ook extra politieagenten worden betaald.

De PvdA stelt voor om te onderzoeken of het mogelijk is de omvang van de raad flink terug te brengen. De vorming van de stadsdelen is tenslotte afgerond. Taken zijn overgedragen. Meer dan driehonderd leden van de deelraden namen het werk gedeeltelijk over.

Het dualisme heeft bovendien uitvoerende taken weggehaald bij de gemeenteraad.

Redelijk of niet, de burger verwacht direct oplossingen voor problemen. Het college krijgt van de PvdA alle ruimte de hooggespannen ambities van het programakkoord in de vorm van resultaten waar te maken. Desnoods middels creatieve en onorthodoxe oplossingen.

Onze bijdrage aan de algemene beschouwingen vindt u op woensdag om 13.00 uur op onze website ( www.pvda-amsterdam.nl ), maar ook in fysieke vorm is hij voorradig in de fractiekamer van de PvdA (kamer 2239)


PvdA Gemeenteraadsfractie Amsterdam

Pvda@raad.amsterdam.nl

Tel: 020-5523477