6 juni 2008

Lodewijk Asscher: als heel veel mensen niet emanciperen, moet je wat extra’s doen

AMSTERDAM – PvdA-wethouder Lodewijk Asscher is blij met de financiele meevallers. Maar behalve deze voorspoed is er nog te veel achterstand in de stad.

Was het niet wijs geweest de begroting helemaal te richten op de ontmanteling van wat u sociaal dynamiet noemt?
"Dat doen we in wezen ook. Er gaat veel geld naar Kinderen Eerst. Maar het is een begroting met twee beelden. Een deel bestaat uit economie en werkgelegenheid. Maar het is een investeringsbegroting, omdat ik ook wat probeer te doen aan het dynamiet."

Helpt de economische opbouw de allochtone jongeren in West voldoende?
"De Zuidas is er ook voor West. Maar de bloei van Amsterdam Topstad vertaalt zich niet automatisch in banen voor die jongeren. We hebben hen nodig, ook economisch gezien, maar dan moeten ze wel een goede opleiding hebben. Als die groep niet aanhaakt, verlies je ook de sociale stabiliteit."

"Je bent gek als je de stad niet economisch ontwikkelt. Maar we investeren niet in economie omdat economie zo interessant is, zoals mijn voorganger Joop den Uyl in de jaren zestig al zei. Ik ben niet geinteresseerd in rijtjes en rankings. Dit is noodzakelijk voor het welzijn van de gehele bevolking."

U sprak als een klassieke sociaaldemocraat over een tekort aan beschaving en de noodzaak van volksverheffing.
"Er is heel veel paniek over de inhoudelijke agenda van de landelijke Partij van de Arbeid. Ik doe niet mee aan het debat daarover. Als wethouder van Amsterdam kan ik me beter richten op wat hier moet gebeuren. Maar ik heb het idee dat we een actuele en moderne agenda hebben. Als mensen niet profiteren van voorzieningen, heb je de plicht ze wel goed onderwijs en goede cultuur, huisvesting en sportvoorzieningen te bieden. In een stad waar heel veel mensen niet emanciperen, zul je wat extra’s moeten doen."

En als ze geen zin hebben, pakt u ze bij de lurven.
"Niet om ze bij de oren naar het Concertgebouw te slepen. Maar bij onderwijs en opvoeding zal de overheid zich actiever moeten opstellen. We hebben niet voor niets een leerplicht. Het wordt ook minder getolereerd dat ouders hun kinderen niet opvoeden. Daar ben ik het zeer mee eens. Cultuur en sport zijn anders; die moeten echt toegankelijk zijn."