Door op 14 januari 2015

In Memoriam Wim Gonggrijp

Afgelopen zondag is onze afdelingsgenoot Wim Gonggrijp overleden.

Dat was even slikken, toen ik het hoorde. Jarenlang was Wim een constante factor in onze Amsterdamse PvdA. Niet dat hij fysiek imponeerde, maar des te meer door zijn betrokkenheid, geïnteresseerdheid en altijd positief-kritische houding.

Wim was op diverse niveaus in de partij aanwezig sinds hij lid werd in de tijd van het kabinet Den Uyl. Een compleet overzicht over Wim’s activiteiten in de partij, en dat zijn er vele geweest, kan ik niet geven. Maar hij was er bij, bijna vier decennia lang. Op algemene ledenvergaderingen en in commissies van een aantal achtereenvolgende Amsterdamse afdelingen: Bos en Lommer, Oud-Zuid en Zuid. Eerst in het gewest Amsterdam, later in Noord-Holland. Op landelijke congressen, in de Politieke Ledenraad en in de Adviesraad Verenigingszaken.

Mijn eerste intensieve contacten met Wim had ik toen wij samen in 2009 in de kandidaatstellingscommissie voor de PvdA-lijst voor de deelraad Zuid zaten. Voor mij was dat de eerste keer. Voor Wim niet, en dat was te merken ook. Zijn ruime ervaring stelde hij ter beschikking; zonder die aan ons op te dringen, maar wel in alle duidelijkheid.

Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Ook later, bij landelijke congressen, of als ik hem belde over gewestelijke kwesties, hij was altijd bereid zijn kennis te delen. Soms wat streng, maar altijd met die droge humor die hem kenmerkte. Ook toen ik zijn ‘back-up’ in de verenigingsraad was, en vanaf september 2013 zijn opvolger, kon ik altijd op zijn kennis terugvallen.

Wim zeurde nooit, en als hij het niet met je eens was kon hij heel goed uitleggen waarom dat was.

In de afgelopen jaren ging het niet altijd goed met zijn gezondheid: dan had hij ineens weer op het randje in de VU gelegen, maar een week of wat later had je hem aan de telefoon in Praag, of vlak voor een vergadering van de verenigingsraad op de Herengracht. Dat zal nu niet meer gebeuren.

Een paar jaar geleden gingen we samen naar een landelijk partijcongres in Apeldoorn; ik weet niet meer wat er toen op de agenda stond. Maar wat ik nog wel weet dat we daarna in Apeldoorn met z’n tweeën Indisch gegeten hebben. En dat hij toen vertelde over zijn jeugd in Indië, met name over zijn ervaringen in het Jappenkamp. Ook daarover was hij nuchter, goedmoedig, en met die droge humor. Wim ten voeten uit.

Jan Verjaal

Afscheid nemen van Wim is mogelijk op vrijdag 16 januari in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14
Inloop vanaf 13.00 uur, de dienst begint om 13.30 uur
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
De crematie zal plaatsvinden in besloten kring