Door Sofyan Mbarki op 28 mei 2020

“Schiphol is een open poort naar ondermijning en criminaliteit in Amsterdam.”

Fractievoorzitter van de PvdA Amsterdam Sofyan Mbarki maakt zich grote zorgen over de veiligheidslekken die op Schiphol onlangs zijn ontdekt als het gaat om drugssmokkel en andere criminele activiteiten. Na de bekendmaking van het rapport ‘ondermijning op en rond luchthaven Schiphol’ een week geleden in de Telegraaf vraagt Mbarki zich af of de ernst van de situatie wel op waarde geschat wordt in de hoofdstad: “Schiphol blijkt een open poort naar ondermijning en criminaliteit in Amsterdam, met alle gevolgen van dien.” 

Het rapport waaruit de grote tekortkomingen blijken is opgesteld in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, waar luchthaven Schiphol officieel onder valt: “Maar vooral Amsterdam – tevens aandeelhouder van Schiphol – voelt er de pijn door,” stelt Mbarki. “Het criminele geld dat via Schiphol verdiend wordt, slaat neer in onze wijken en bij onze jongeren. Daarom wil ik dat de burgemeester snel met haar ambtsgenoot uit Haarlemmermeer, Schiphol en andere partijen in gesprek gaat om de uitkomsten van dit rapport te bespreken.”

“Het criminele geld dat via Schiphol verdiend wordt, slaat neer in onze wijken en bij onze jongeren.

Eén van die partijen die wat Mbarki betreft bij die gesprekken aan moet sluiten zijn de vakbonden: “Ik maak me grote zorgen over de veiligheid van werknemers daar. Volgens het rapport spelen de vele slecht betaalde banen en onzekere uitzendconstructies waarin mensen op Schiphol werken een grote rol bij de verleiding om mee te werken aan criminele activiteiten. Dat is niet goed te praten, maar wel verklaarbaar. De vakbonden waarschuwen daar tevergeefs al jaren voor en kunnen als geen ander aangeven hoe we meer beter betaald en vast werk daar kunnen creëeren om die mensen in bescherming te nemen.”

Tevens pleit Mbarki er voor om de verantwoordelijken voor de veiligheid op Schiphol om de tafel te zetten met vertegenwoordigers van de Amsterdamse en Rotterdamse haven: “Omdat het probleem van criminele infiltraties daar al veel langer bekend is, is daar veel kennis over het signaleren en tegengaan van lekken en corruptie. Het zou een gemiste kans zijn om die kennis niet te gebruiken. Tevens wil ik de burgemeester vragen om Schiphol een prominente plek te geven in haar aanpak ondermijning, waar ze de laatste tijd veel prioriteit aan gaf. Hoe langer we wachten, hoe groter de schade voor de stad wordt.”

“Hoe langer we wachten, hoe groter de schade voor de stad wordt.”

Sofyan Mbarki gaat de burgemeester vandaag in de commissievergadering Algemene Zaken vragen naar welke stappen zij gaat ondernemen.

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki