Doe mee aan het ledenpanel voor het verkiezingsprogramma!

20 mei 2021

De verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA Amsterdam wil zoveel mogelijk Amsterdamse PvdA-leden betrekken bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma. We sturen daarom op dinsdag 25 mei en dinsdag 1 juni online Ledenpanels. Dat zijn digitale meningspeilingen in de vorm van een lijst vragen en stellingen over belangrijke onderwerpen waar je je mening over kunt geven. 

De vragen gaan onder meer over wonen, onderwijs, kansengelijkheid, veiligheid en leefbaarheid en kunst en cultuur. De verkiezingsprogrammacommissie zal de antwoorden en suggesties betrekken bij het schrijven van het programma. 

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen en je mening te geven!

Op dinsdag 25 mei krijgen alle leden van de PvdA Amsterdam een aparte mail toegestuurd met de link naar Ledenpanel 1.

Op dinsdag 1 juni krijgen alle leden van de PvdA Amsterdam weer een mail toegestuurd, nu met de link naar Ledenpanel 2.

Je kan het Ledenpanel invullen via je computer of laptop, maar je kunt ook via een tablet of smartphone deelnemen. 

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er worden geen persoonskenmerken ingelezen. Antwoorden worden dus anoniem verwerkt. De ondersteunende software van het ledenpanel valt geheel onder de Europese en Nederlandse privacy regels en bevat geen koppelingen die inbreuk op je privacy kunnen maken.

In de loop van de maand juni informeren we alle leden over de uitkomsten.

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij te bereiken via: GR22Programmacommissie@pvda.nl

Met vriendelijke groet, 

De verkiezingsprogrammacommissie