2 september 2015

Discussieavond voor PvdA-leden op 10 september

De PvdA Amsterdam organiseert op donderdag 10 september een discussieavond ter voorbereiding op de landelijke politieke ledenraad. De discussieavond vindt plaats in het gebouw van de HTiB en begint om 20.00uur.

Er is alle reden om ons als sociaal-democraten te buigen over lastige kwesties: thema’s die thuis horen op onze politieke agenda en vragen om stevige discussie en duidelijke antwoorden. Het landelijk partijbestuur organiseert daarom dit jaar drie politieke ledenraden, waarvan er al een heeft plaatsgevonden. Op 19 september staat de tweede gepland.

De Amsterdamse afgevaardigden (die namens de leden van de zeven afdelingen kunnen meepraten en stemmen op de ledenraad) nodigen de Amsterdamse PvdA-leden daarom uit voor de discussieavond op 10 september.

Waar en wanneer?

Datum: donderdag 10 september
Plaats: HTiB, 1e Weteringplantsoen 2C, 1017 SJ Amsterdam
Tijd: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Deze thema’s komen op 10 september aan de orde:

 • het basisinkomen;
 • goed werk voor mensen met en zonder beperking;
 • zeggenschap in de zorg;
 • een sociaal-democratische standaard in de zorg;
 • uiteraard de actualiteit.

Alle Amsterdamse PvdA’ers zijn van harte welkom, juist ook mensen met persoonlijke ervaringen of eigen ideeën over de thema’s.

Het programma

 1. Een inleiding door Marco Florijn (ex-wethouder Rotterdam, nu ambassadeur Van Waarde)
 2. Uitkomsten van het Amsterdamse Ledenpanel dat over de thema’s is gehouden
 3. Vervolgens gaan we uiteen naar 5 discussietafels
  1. Basisinkomen – Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?
  2. Zeggenschap – Hoe geven we werknemers, mantelzorgers en patiënten de zeggenschap over de zorg terug?
  3. Goed werk – Hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder beperking?
  4. Een sociaaldemocratische standaard in de zorg – Waar kan je als oudere of zorgbehoevende altijd op rekenen? Hoe organiseren we dat in stad en land?
  5. Actualiteit.
 4. Ter afsluiting een plenaire terugkoppeling van de resultaten.

Het streven is om op deze avond tenminste per thema één motie te formuleren. Deze moties zullen door de afgevaardigden van de Amsterdamse afdelingen worden ingediend.

Ledenpanel

Voorafgaand aan deze avond wordt er een digitaal ledenpanel gehouden om de mening van de Amsterdamse leden over bovenstaande items te peilen. Ben je nog geen lid van dit panel maar wil je wel je mening geven, stuur dan een mailtje aan hans.aertsen@bestuurpvdaamsterdam.nl.