27 maart 2012

Auke Bijlsma, Amsterdams icoon

Met diepe droefenis vernam de PvdA Amsterdam het nieuws over het overlijden van Auke Bijlsma. Met zijn verscheiden verliezen Amsterdam en de PvdA een kritische, creatieve en onvermoeibare strijder voor rechtvaardigheid. “De lieve, bevlogen Friese eik is dood.”

Auke (Sexbierum, 5 september 1946) was lang lid van de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Daarvoor was hij waarschijnlijk één van de meest succesvolle luizen in de pels van bestuurlijk Amsterdam.

Het maatschappelijke vlammetje – of, beter gezegd, de steekvlam –  kwam bij jonge twintiger Auke op toen het toenmalige stadsbestuur aan het begin van de jaren ’70 vergaande verkeersplannen op tafel legde voor de Nieuwmarkt-buurt. Er moest een vierbaansweg komen, parkeergarages, mooie gebouwen moesten wijken. Auke nam het niet en wist met een actiegroep het tij te keren.

Later voerde Auke strijd tegen de metro in het oosten van Amsterdam. Hij stelde zelf een prijs in voor de mooiste groene gevels in de stad, de Auke Bijlsma Geveltuinenprijs.

Gemeenteraad
Uiteindelijk kwam de bevlogen bioloog in 1994 voor de PvdA in de gemeenteraad. Hij zou met 12 jaar het langstzittende lid worden.

Als raadslid was Auke intens betrokken bij de besluitvorming rond de Noord/Zuidlijn. In het boek ‘Het wonder van de Noord/Zuidlijn‘ van Parool-journalist Bas Soetenhorst speelt de kritische stem van Auke een prominente rol. Uiteindelijk stemde hij in met de aanleg van de Noord/Zuidlijn; vanuit een zeer kritische startpositie via schoorvoetende acceptatie verwerd hij tot een realistische steunpilaar van de operatie. “Ja, we krijgen er absoluut nog een hoop gedoe mee, maar het is de moeite waard dat ervoor over te hebben”, aldus Auke in een groot interview uit 20o2 op deze site.

Auke stond ook aan de basis van de Opstapper, het busje dat in de binnenstad zorgde voor vervoer voor voornamelijk ouderen en Amsterdammers die slecht ter been zijn.

Ook na zijn raadslidmaatschap bleef Auke volop strijden voor Amsterdam. Als congresafgevaardigde namens de afdeling Centrum kwam hij regelmatig in het geweer tijdens woelige partijcongressen en -bijeenkomsten van de PvdA.

En hij bleef altijd aan de bal. Auke pleitte tot op het laatst voor een huurbelasting voor scheefwoners – mensen met hogere inkomens die in sociale huurwoningen (blijven) wonen. “We hebben wel huursubsidie, dus waarom geen huurbelasting?”, opperde Auke al in de jaren ’70. Het geïnde belastinggeld zou dan gebruikt moeten worden om nieuwe, goedkope huurwoningen te bouwen. Gezien de vastgelopen huur- en woningmarkt nog steeds uiterst actueel.

‘Strijdbaar tot de laatste dag’
“Hij was een uitzonderlijk betrokken Amsterdammer en twaalf jaar lang een uitzonderlijk gemeenteraadslid van onze partij,” zegt Michiel Geuzinge, voorzitter van de PvdA Amsterdam.

“Strijdbaar tot het allerlaatst bleef Auke zich inzetten voor zijn geliefde stad en was hij actief in de partij. Vele partijgenoten kunnen mooie verhalen vertellen over deze warme en bevlogen Fries. In zijn afscheid van de gemeenteraad in 2006 schetste hij in zijn eigen woorden wat hem altijd heeft bewogen.

De Amsterdamse Partij van de Arbeid is hem veel respect verschuldigd voor de onverschrokken en gewetensvolle manier waarop hij zijn werk deed. We zijn hem diep dankbaar voor de vele goede werken die hij heeft verricht.”

“Auke Bijlsma is dood. Een lieve, bevlogen Friese eik,” voegt Lodewijk Asscher toe. “Vandaag is een Amsterdammer heengegaan. Een PvdA’er in hart en nieren. Strijdbaar tot de laatste dag”, aldus Adnan Tekin, voormalig medewerker van Job Cohen en lid van de Staten van Noord-Holland. “Betrokken, een lieve mentor en altijd positief”, kijkt Fatima Elatik terug.

Op zijn site is inmiddels een condoleance-register gelinkt. Aanstaande donderdag 29 maart zal de algemene ledenvergadering van de PvdA stil staan bij het verscheiden van Auke.

Auke zal vrijdag begraven worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Auke Bijlsma’s website.

Hieronder kunt u Auke’s afscheidsspeech van de raad uit 2006 lezen.

AfscheidsspeechAuke