9 oktober 2016

Archief Rode Werf: oktober 2016

Rode Werf 3 oktober: Turkije

Turkije zal het thema zijn van de Rode werf op maandag 3 oktober.

Het programma: Aanvang: 20:00 uur,

 • Openingscolumn Thomas von der Dunk
 • Ronde 1: Turkije – EU , de voorgeschiedenis, de context (inhoudelijk, schetsen van achtergrond en context): Turkije: hoe is het zover gekomen? Wat is er vooraf gebeurd, en wat moeten wij daar vooral van weten? (inc vluchtelingen-deal).Met:
  Marit Maij, Tweede Kamer PvdA, woordvoerder Europa
  Emine Bozkurt (voormalig EU-parlementarier, bestuurslid van Instituut voor Democratie en Electoraal Advies. (IDEA)
  Armand Sag (Turks historicus, Bestuursvoorzitter Instituut voor Turkse Studies)
Marit Maij, lid Tweede Kamer, woordvoerder Europa
Anna Timmerman (Human Rights Watch) onder voorbehoud, Lian checkt
 • Pauze
 • Ronde 2: huidige realiteit in politiek en op straat vs juridisch kader

  Met:
  Emre Unver (gemeenteraadslid Amsterdam)
  Berend Roorda (Rijksuniversiteit Groningen: onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid)
 • Terugkoppeling van de experts (Marit, Emine, Armand) uit ronde 1 en afsluiting
 • Afsluiting en borrel

Achtergrond:

De afgelopen maanden stond Turkije in de belangstelling. Enerzijds gaat het om de vluchtelingen, in het bijzonder de Turkije deal met de EU. Anderzijds is de coup en de gevolgen hiervan nog een lopend issue. Verder is de kredietwaardigheid van Turkije ook pas verlaagd.

Wat gebeurt er nu precies, en wat voor effecten hebben de gebeurtenissen op de EU en Nederland specifiek? Is de Turkije deal een verstandig keus geweest? De een noemt het een tikkende bom zoals de onderzoekers van Clingendael. Volgens de NOS geeft dit aan dat Europa de situatie níet meester is – ondanks het akkoord dat de EU maart 2016 met Turkije sloot. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra gaf in zijn speech tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aan daar geen boodschap aan te hebben. Hij prees zelfs de resultaten van het akkoord: het aantal asielaanvragen in Nederland is in de zes maanden na het sluiten van de deal met 76 procent gedaald. Om even een deelonderwerp te belichten. We gaan hierover in gesprek met Emine Bozkurt en Anna Timmerman.

Na de pauze gaan we verder praten over de effecten van de gebeurtenissen op de Nederlandse samenleving: in Nederlands hebben de gebeurtenissen ook hun weerslag gehad. Zo is in de Tweede Kamer Turkije meerder malen ter sprake geweest. En wordt o.m. gesproken over ‘verdeeldheid onder Turkse jongeren’? (NOS). De verdeeldheid gaat over de gevolgen van de coup. De ene groep maakt zich zorgen over de gevolgen en de andere groep vindt de mislukking een opluchting om het land verder te behoeden van een lange onzekere ‘impasse’. Wat speelt er in Nederland en zijn er inderdaad spanningen? En meer specifiek waarom zijn er spanningen? We zullen spreken over opstand en verzet van burgers. Hoe om te gaan met oproepen van mensen om bv. kinderen van school af te halen? Wat is de gedachte hierachter? Wat als er nu echt structureel dergelijke oproepen worden gedaan? Wat kan de overheid doen om ervoor te zorgen dat kwesties die in het buitenlands plaatsvinden geen invloed hebben op de Nederlandse samenleving? En is dit per de facto wel mogelijk? Kunnen we ervoor zorgen dat er in onze steden ‘buitenlandse vraagstukken’ worden uitgesloten? Is het realistisch? Een gemeente raadslid en een wetenschapper zullen hier verder op ingaan (er wordt ook stilgestaan bij de wettelijke kaders van o.m. verzet en demonstraties).