22 oktober 2020

Amsterdam zet bestaanszekerheid op één in begroting

(Foto: de PvdA Amsterdam in 2018 op buurtbivak in Slotervaart)

Amsterdam blijft investeren in werk voor Amsterdammers, wijken van Amsterdammers en daarmee in bestaanszekerheid, blijkt uit de vandaag door het college gepresenteerde begroting voor 2021. In de begroting, die een omvang heeft van 6,9 miljard euro, heeft het college ondanks flinke tegenvallers die veroorzaakt worden door de coronacrisis, ruimte gemaakt voor in totaal 800 miljoen euro aan investeringen in de stad en Amsterdammers. De fractie van de PvdA Amsterdam juicht dit toe: “in deze onzekere tijden is het belangrijk dat de overheid in de vorm van banen en sociale ondersteuning bestaanszekerheid voor Amsterdammers creëert,” aldus financieel woordvoerder Hendrik-Jan Biemond. “Nu investeren in de stad voorkomt dat we in een diepere crisis belanden.”

Banenmotoren
Amsterdam wordt dubbel zo hard geraakt door de coronacrisis. Enerzijds omdat inkomsten wegvallen doordat horeca dicht moet en toeristen weg blijven, anderzijds omdat veel Amsterdammers door onzekere banen snel hun inkomen verliezen. De PvdA Amsterdam ondersteunt daarom de ambitie van het college om banenmotoren te ontwikkelen. “Door met een bedrag van 78 miljoen euro uit het klimaatfonds mensen aan het werk te krijgen en tegelijkertijd de stad te verduurzamen wordt zowel werkgelegenheid gecreëerd als klimaatverandering tegen gegaan,” aldus Biemond. “De keuze om te investeren in renovatie en isolatie van Amsterdamse huizen is daarbij belangrijk omdat dit verduurzaming betaalbaar maakt en op korte termijn de energiekosten voor Amsterdammers verlaagt.” 

Tevens onderschrijft de fractie van de PvdA Amsterdam de ambitie om de grote investeringen in het herstel van de kades en bruggen te gebruiken als banenmotor om Amsterdammers aan het werk te houden en te krijgen. Ook is de PvdA Amsterdam blij met de lastenverlichting voor ondernemers in deze moeilijke tijden. Zij zorgen voor banen en daarmee voor inkomen en bestaanszekerheid voor Amsterdammers.

“In deze onzekere tijden is het belangrijk dat de overheid in de vorm van banen en ondersteuning bestaanszekerheid voor Amsterdammers creëert.”

Investeren in wijken
De coronacrisis wordt in de gehele stad gevoeld, maar de hardste klappen vallen in de delen van de stad waar voor de coronacrisis al bovengemiddeld veel (sociale) problematiek heerste. Om de sociale crisis in die delen van de stad te verzachten, vindt de PvdA Amsterdam het goed dat het college de komende jaren 40 miljoen euro investeert in schuldhulpverlening, armoedebeleid, jongerenwerk, veiligheid, het voorkomen en wegwerken van onderwijsachterstanden en buurtbanen: “De coronacrisis dreigt verschillen in de stad te vergroten,” aldus Biemond. “Daarom vinden wij het goed dat het college ervoor kiest om op plekken waar mensen het het moeilijkste hebben, extra te investeren.”

“Wij zijn blij dat het college ervoor kiest om op plekken waar mensen het het moeilijkste hebben, extra te investeren.”

Sterkste schouders, zwaarste lasten
Gemeenten kunnen niet, zoals het Rijk, de schulden op laten lopen of geld lenen. De Amsterdamse begroting moet op nul sluiten. Het college snijdt daarom in de prioriteiten uit het coalitieakkoord, de eigen organisatie en vraagt een extra bijdrage van de sterkste schouders in de stad, bijvoorbeeld via een verhoging van de OZB. Biemond: “Dat is geen leuke beslissing, maar wel een noodzakelijke om de pijn van de coronacrisis in de stad eerlijk te verdelen.”

“De verhoging van de OZB is geen leuke beslissing, maar wel een noodzakelijke om de pijn van de coronacrisis in de stad eerlijk te verdelen.”

Sterke buffers
Tegelijkertijd worden de investeringen op korte termijn, bedoelt om de crisis niet te verergeren, opgevangen door de Algemene reserve’s. Financieel woordvoerder Biemond: “Amsterdam heeft sterke financiële buffers om een crisis op te vangen, dit is absoluut het moment om die aan te spreken. Zo kunnen we investeren in de stad om uit deze crisis te komen.”

Bekijk hier de volledige begroting 2021 op de website van de gemeente Amsterdam.