Door op 10 februari 2014

Aissa Zanzen: Ik neem geen genoegen met ‘nee’

‘De openheid en de tolerantie maken Amsterdam voor mij zo bijzonder.’ Aissa is bestuurslid van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders en was hiervoor voorzitter van de Nederlandse Moslim Omroep en woordvoerder van de Marokkaanse Unie Noord. Hij is momenteel werkzaam als hoofd Algemene Zaken van de Penitentiaire Inrichtingen Amsterdam Over-Amstel. Aissa staat op nummer 15 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Wat maakt Amsterdam voor jou zo bijzonder?

De vrijheid van het individu en de openheid en tolerantie die heersen in Amsterdam, maken de stad voor mij bijzonder. Mensen uit de hele wereld, ongeacht hun achtergrond, kunnen hier hun leven vorm geven.

Waarom wil je graag voor de PvdA de raad in?

Het is een eer om als politicus bewoners van Amsterdam te mogen vertegenwoordigen in het hoogste politieke orgaan van de stad. En vooral om dat te doen met de sociaal-democratische waarden als gelijkheid, vrijheid, verheffing en collectieve verantwoordelijkheid hoog in het vaandel houden.

Wat is voor jouw hét thema tijdens de verkiezingen 2014?

De belangrijkste thema’s voor deze verkiezingen zijn voor mij de bestrijding van armoede en het vergroten van de participatie van bewoners die nu aan de zijlijn staan.

Waarom moet de PvdA zo groot mogelijk worden?

Omdat de PvdA de enige partij is die mijn thema met gezag, ervaring en principe kan realiseren. Niet pappen en nathouden maar systemen vernieuwen en bewoners vooruit brengen. Daar is lef voor nodig, en dat heeft de Partij van de Arbeid.

Op welk resultaat van de PvdA ben je trots?

Ik ben ontzettend trots op de verbetering van het kwaliteit van het basisonderwijs, die in de afgelopen jaren door de Partij van de Arbeid is gerealiseerd. Daar moeten we de komende jaren vooral mee doorgaan!

Wat moeten Amsterdammers over jou weten?

Dat ze door op mij te stemmen een volksvertegenwoordiger krijgen die nooit opgeeft. Ik neem geen genoegen met ‘nee’. Een man die kritisch is om het algemeen belang te dienen. Politiek mag nooit vrijblijvend zijn.