27 oktober 2003

Aanpak verslaafden

Amsterdam kent zo’n 4.000 verslaafden, waarvan ongeveer een kwart veel overlast veroorzaakt. Deze drugsverslaafden zijn in Amsterdam verantwoordelijk voor een groot deel van de veel voorkomende vermogenscriminaliteit. Dat is een van de grootste ergernissen van de inwoners van de stad en de angst van de bezoekers van de stad. De PvdA-fractie is daarom van mening dat de overlast van verslaafden aangepakt moet worden. Dat moet niet alleen gebeuren door het opjagen en aanhouden van de overlastgevers, maar ook door hen zorg aan te bieden. Politie en hulpverlening moeten samenwerken, zoals gebeurt in het support-project. Uiteindelijk werkt de aanpak van deze verslaafden alleen als naast repressie ook zorg wordt geboden, zodat de overlast duurzaam vermindert.

De overlast van verslaafden is een hardnekkig probleem, dat zich niet zomaar laat oplossen. De PvdA-fractie vindt dat in Amsterdam verschillende maatregelen nodig zijn om de overlast te verminderen. Maatregelen van hulpverlening, politie en justitie.
Als eerste is dat natuurlijk preventie. Specifieke en doelgroepgerichte voorlichting voor de zogenoemde risicogroepen moet voorkomen dat mensen verslaafd raken aan drugs.
Ten tweede moeten instellingen in Amsterdam zorg op maat aanbieden. We moeten mensen niet aan hun lot overlaten, maar de zorg mag bij deze groep gepaard gaan met wat meer dwang en drang. Hierbij dient de individuele geschiedenis van iedere gebruiker vertrekpunt te zijn. Daartoe is het nodig dat langdurig verslaafden persoonlijk bekend zijn, en dat politie en zorginstellingen gegevens kunnen uitwisselen. Bij jonge mensen kan de verslaving worden teruggedrongen. Oudere, langdurig verslaafde mensen voor wie er geen reëel perspectief op afkicken meer is, moeten worden opgevangen en verzorgd met daarbij verstrekking van heroïne. De gemeente moet zorgen voor voldoende dagbesteding en nachtopvang voor verslaafden die geen dak boven hun hoofd hebben.
Ten derde moet de politie doortastend optreden tegen verslaafden die strafbare feiten plegen, waarbij ook de dealers moeten worden aangepakt. Justitie kan zorgen voor een snelle veroordeling, waarbij de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden een van de oplossingen biedt.