Door op 13 juni 2016

Uitkomsten ledenpanel mei 2016

Rond de 500 leden van de PvdA Amsterdam hebben deelgenomen aan het ledenpanel mei 2016, dat onder meer ging over de zorg en betaalbaar wonen. In het ledenpanel stelde een aantal ThemaTeams vragen over hun specifieke thema.

Het ledenpanel begon met een vraag over de noodopvang voor dak- en thuislozen. Bijna 90 procent van de respondenten gaf aan te vinden dat er in Amsterdam niemand op straat zou moeten hoeven slapen. De vraag van het ThemaTeam Zorg over het fenomeen happyhour leverde een afwisselender antwoord. Weliswaar vindt bijna de helft van de respondenten dat happyhour in strijd is met verantwoord alcoholgebruik, maar een kwart van hen was het daar niet mee eens.

Ter voorbereiding op de politieke ledenraad van 4 juni werd de vraag gesteld of ‘de BTW op vlees en producten die vlees bevatten van 6% naar 21% moet’. Voor deze stelling waren er evenveel voor- als ja-stemmen, 19 procent stond hier neutraal tegenover.

Het volledige verslag van het ledenpanel kunt u hieronder downloaden.

Uitkomsten PvdA Ledenpanel mei 2016