22 oktober 2003

10 miljoen extra voor bouwproductie

PERSBERICHT

Partij van de Arbeid in Amsterdam trekt 10 miljoen euro uit om bouwproductie te versnellen

De PvdA-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad wil in de begroting van volgend jaar 10 miljoen euro vrijmaken om daarmee de woningbouwproductie weer op gang te brengen.

Volgens PvdA-woordvoerder Volkshuisvesting Bouwe Olij is het grootste knelpunt in de woningbouwproductie het stagneren van de verkoop van koopwoningen. De corporaties en ontwikkelaars starten pas met de bouw van koopwoningen als zij op papier 70% verkocht hebben. Dit percentage wordt momenteel niet gehaald. Omdat bouwprojecten veelal gemengd zijn met koop- en huurwoningen wordt ook niet begonnen met de bouw van de huurwoningen. Hierdoor is de bouw van duizenden woningen vertraagd.

Om de bouwproductie vlot te trekken stelt de PvdA voor corporaties en ontwikkelaars een korting op de grondprijs te geven als zij koopwoningen omzetten in huurwoningen. Dat mogen middeldure, dure en sociale huurwoningen zijn. De korting is nodig om de huurwoningen rendabel te kunnen bouwen. Voorwaarde om voor de lagere grondprijs in aanmerking te komen is wel dat vervolgens direct met de bouw van het gehele project wordt gestart. Na de eerste verhuur kunnen de woningen bij mutatie alsnog verkocht worden.

De PvdA verwacht dat met het omzetten van woningen van koop naar huur op korte termijn de bouw van zo’n 1000 woningen kan starten. Het gaat om gemengde projecten met koopwoningen, middeldure en sociale huurwoningen die geheel zijn voorbereid.

De grondopbrengst van deze woningen zou circa 35 miljoen euro zijn geweest maar daalt door de te geven korting naar circa 25 miljoen. Het verschil van 10 miljoen euro kan niet gedekt worden uit het Vereveningsfonds omdat dit de komende jaren negatief staat. Daarom stelt de PvdA voor de meevaller van 40 miljoen euro in de begroting 2004, de zogenaamde UNA-gelden, voor 10 miljoen euro te gebruiken voor dit doel.

22 oktober 2003

______________________________

Voor meer informatie:

Bouwe Olij

020 – 679 25 49

en 06 52 406 206

info@bouweolij.nl