Jaarverslag 2015

Tijdens de ALV van PvdA Amsterdam op 22 maart 2016 is het jaarverslag over 2015 vastgesteld. Het jaarverslag bestaat uit deze pdf-bijlage (5MB) en het liveblog dat het afdelingsbestuur sinds het aantreden in november 2014 bij hield en dat je hieronder vindt. 

Inleiding op Liveblog

bestuur2015

Het PvdA Amsterdam afdelingsbestuur zoals dat in november 2014 is verkozen, met van links naar rechts Jelle Menges, Ester Fabriek, Jesse Bos, Adam Sibarani, Herman Wiersema, Ditte Hofmeester, Hans Aertsen, Eline Bosman en Michiel Jongewaard.

Het bestuur van PvdA Amsterdam werkt aan een levendige sociaal-democratische vereniging in Amsterdam. Samen met actieve politici en de zeven afdelingen in de stadsdelen organiseren we activiteiten en zetten we onze idealen om in actie. De duizenden PvdA-leden en betrokken maatschappelijke organisaties zijn de belangrijkste partners.

Hoe werkt dat precies? Hoe ziet de agenda van de bestuursleden en andere actieve leden er uit? Op deze pagina houden we continu bij welke stappen worden gezet, welke activiteiten we organiseren en bijwonen: een jaarverslag in progress. Zo bieden we transparant inzicht in onze tijdsbesteding. Voor de leesbaarheid focussen we ons op belangrijke stappen, noemen we reguliere afspraken niet (zoals de wekelijkse fractievergadering of kleinere buurtactiviteiten) en we laten sowieso persoonlijke gesprekken onvermeld.

Dit Jaarverslag Liveblog focust op het bestuur en de vereniging, alle actualiteiten vanuit onze gemeenteraadsfracties en de bestuurscommissies in de stadsdelen vind je elders op deze website.

Wil je meer weten, of wil je ergens aan meehelpen? Neem direct contact op met de bestuursleden via bestuur.amsterdam@pvda.nl of een van de persoonlijke pagina’s.

december 2015

 • zondag 20 december: Positief Links is een politieke startup met als missie: progressieve mensen en ideeën op nieuwe manieren mobiliseren om Nederland te veranderen. We wonen een kickoff bijeenkomst bij.
 • zaterdag 12 december: Met vertegenwoordigers van de Amsterdamse afdelingsbesturen volgen we een communicatietraining, onder leiding van Johan Vogels.
 • dCV5pepnW4AAxyqaonderdag 10 december: Op het hoofdkantoor van Amnesty schrijven bestuursleden mee tijdens de schrijfmarathon voor mensen wiens grondrechten worden geschonden. PvdA’ers uit het hele land deden gedurende de dag mee.
 • donderdag 10 december: Het afdelingsbestuur stelt de jaarplanning voor 2016 vast en evalueert afgelopen bijeenkomsten. Verder wordt de agenda van de Heidag in januari bepaalt.
 • CV0IySmU4AEfth3.jpg-largewoensdag 9 december: In het Wilde Westen in Bos & Lommer gaat het politiek café van de afdeling West over ZZP’ers, waarbij onder meer Tweede Kamerlid Mei Li Vos in discussie gaat.
 • woensdag 9 december: Afgevaardigden bespreken de agenda van het congres in februari en bereiden de vragen voor het ledenpanel voor, die later deze maand aan alle Amsterdamse PvdA’ers worden voorgelegd.
 • woensdag 9 december: Buurtcommunities in Pakhuis de Zwijger. Er is nu een bestuurlijke nota Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief. Ervaringen van initiatiefnemers worden gedeeld, Jesse Bos is er bij.
 • dinsdag 8 december: Vijftig Amsterdamse PvdA’ers gaan met de bus een dag naar Den Haag, op uitnodiging van Paul Tang. Bekijk hier foto’s en lees een verslag van de dag.
 • maandag 7 december: Politiek café De Rode Werf draait over radicalisering. Gerolf Bouwmeester (D66) en ons raadslid Sofyan Mbarki spreken over de Amsterdamse aanpak. Ahmed Marcouch, Ineke Roex en aanwezigen praten over de rol van het salafisme.
 • CVjitdmU4AASIWSzondag 6 december: Emcemo en HTIB organiseren een bijeenkomst over haaizaaien, extreem-rechts en de gevaarlijke interpretaties van religieuze teksten. Sprekers zijn onder meer Yassin Al Forkani, Rasit Bal, Abdou Menebhi en Naima Ajouaau. Vanuit het afdelingsbestuur zijn we er bij.
 • vrijdag 4 december: Conferentie over vrouwenrechten in Marokko, met o.a. Khadija Arib. Er veranderd wat, maar nog niet snel genoeg, concludeert bestuurslid Jesse Bos die er bij is.
 • dinsdag 1 december: De afgevaardigden van de Amsterdamse afdelingen komen bij elkaar om het landelijke congres van februari voor te bespreken en de interactie met Amsterdamse leden vorm te geven.

november 2015

 • 12316256_10206769827097841_608321715074060404_nmaandag 30 november: In het Badhuistheater wordt een levendig en divers debat gevoerd over het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. De situatie in het land, de democratie van Europa en het middel van een referendum worden uitvoerig besproken. Zie hier een verslag van de avond, met quotes van deelnemers.
 • CU-gG4tXIAAMoIZ.jpg-largezondag 29 november: Bij de KlimaatParade lopen ook Amsterdamse PvdA’ers mee, om een signaal af te geven in de aanloop naar de KlimaatTop in Parijs. Kamerleden Jan Vos en Yasemin Zegerek zijn erbij.
 • zaterdag 28 november: Bijeenkomst georganiseerd door Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, o.l.v. Aissa Zanzen, waarin ze vertellen over hun meldpunt radicalisering voor ouders. Door heel Nederland heen zijn afgelopen jaar meldingen over 90 gevallen behandeld, ouders ondersteund, geadviseerd en zonodig doorverwezen. Bestuurslid Jesse Bos is aanwezig.
 • vrijdag 27 november: Fractievoorzitter Marjolein Moorman en bestuurslid Ester Fabriek draaien een ochtend mee bij vluchtelingenopvang op Haaksbergweg in Zuidoost.
 • vrijdag 27 november: In De van der Pekbuurt in Noord wordt een etentje gehouden met ongeveer 30 vluchtelingen (tijdelijk in Zuidoost gestationeerd), door Marokkaanse mannengroep en Vrouwenbazaar georganiseerd. Bestuurslid Jesse Bos is er bij en heeft boeiende gesprekken (mede dankzij voldoende arabisch-talige Nederlanders die konden vertalen) aan de verschillende tafels.
 • CUhoWssXAAIw-_A.jpg-largemaandag 22 november: In het OLVG wordt een goed gesprek gevoerd over de toekomst van de zorg in Amsterdam, met onder meer Pien van Langen (1eLijnAmsterdam) en Hans van der Schoot (OLVG). Maarten Poorter (gemeenteraadslid), Arjan Miedema (bestuurscommissie Oost) en Lea Bouwmeester (Tweede-Kamerlid) waren aanwezig om te luisteren, reageren en info te verzamelen voor hun werk als volksvertegenwoordiger.
 • zaterdag 21 november: Met diverse afdelingen worden acties in Amsterdamse buurten gehouden ter ondersteuning van vluchtelingen.
 • 12342408_10153794653018675_4254209933192572300_nvrijdag 20 tot en met zondag 22 november: Bestuursleden Adam Sibarani en Herman Wiersema nemen deel aan de studiereis van de gemeenteraadsfractie aan Stockholm, waar tijdens een uitgebreid programma werkbezoeken en gesprekken worden gevoerd over thema’s die in de Zweedse hoofdstad actueel zijn. Zit ook dit bericht.
 • vrijdag 20 november: De Bestuurskring Amsterdamse Regio wijdt een avond aan ‘het gelijk van rechts’, waar bestuursleden Amel Namane en Ditte Hofmeester bij zijn. Met onder meer oud-senator Joop v/d Berg en Pieter Paul Slikker (landelijk campagnemanager) wordt gesproken over het formuleren van een politieke boodschap.
 • donderdag 19 november: De bestuursvergadering wordt onder meer gewijd aan de nabespreking van de ALV, waarbij wordt besloten om een twaalfde ThemaTeam in te stellen: over veiligheid. Ook wordt gesproken over het proces voor de voorbereidingen van het landelijk congres en de rol van het ledenpanel. Diverse initiatieven uit de vereniging (voor bijeenkomsten en debatten) passeren de revue.
 • dinsdag 17 november: Het voorzittersoverleg (met alle PvdA-afdelingen) praat onder meer over de uitkomsten van de stedelijke ledenvergadering, de ThemaTeams, de financiële samenwerking en de ideeën voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Samenwerkingsplannen worden besproken op het gebied van integriteit, externe communicatie en onderzoek. Anne de Rooij is aan het begin van de vergadering te gast om haar kandidatuur voor het landelijk partijbestuur toe te lichten. Ook Ernstjan van Doorn (secretaris van de afdeling Centrum en een van de secretarissen van het voorzittersoverleg) licht zijn kandidatuur voor het landelijk partijbestuur toe.
 • zCT4V-oqWwAAUhvu.jpg-largeondag 15 november: Bij de afdeling Zuid wordt gediscussieerd over de landelijke koers van de partij, vanuit drie thema’s: veiligheid/radicalisering (met Ahmed Marcouch), de arbeidsmarkt (met Mei Li Vos) en zorg (met Marijn van Ballegooijen).
 • zaterdag 14 november: Ook veel Amsterdamse leden gaan naar Amersfoort waar de politieke ledenraad en een bijeenkomst van ViP (Vrouwennetwerk in de PvdA) plaatsvindt. De afgevaardigden vertegenwoordigen de zeven afdelingen, gevoed door de leden via een ledenpanel en een voorbereidingsbijeenkomst.
 • zaterdag 14 november: De Rosa Leergang van het gewest Noord-Holland vindt plaats in Amsterdam, waar de deelnemers onder meer praten over de lokale politiek met Marjolein Moorman en over de partij met Herman Wiersema. Zie dit verslag op de site van het gewest.
 • vrijdag 13 november: Bij de Campaigning Summit Amsterdam in de Tolhuistuin vertellen betrokkenen bij de campagnes van Hillary Clinton en David Cameron over hun lessen voor hedendaags campagne voeren.
 • 12239666_10153745271663675_7391093344526709753_ndonderdag 12 november: Zo’n 75 leden komen bijeen voor de algemene ledenvergadering in het Volkshotel, om te praten over actuele issues in de politiek, de ThemaTeams en de plannen en financiën voor 2016. Lees hier een nieuwsbericht of bekijk de agenda.
 • woensdag 11 november: bestuurslid Jesse Bos woont een bijeenkomst in De Nieuwe Liefde bij over het Israëlisch-Palestijnse conflict.
 • maandag 9 november: diverse raadsleden en bestuurslid Jesse Bos zijn bij de Kristallnachtherdenking.
 • dinsdag 3 november: Onze oud-lijsttrekker Pieter Hilhorst presenteert zijn boek De Belofte tijdens een speciale aflevering van Politieke Junkies in De Balie. Vele PvdA’ers zijn er bij.
 • CS6SCGSWwAISjcJ.jpg-largedinsdag 3 november: Tientallen leden praten bij HTIB mee over de onderwerpen die 14 november aan de orde komen tijdens de landelijke politieke ledenraad: internationaal en duurzaamheid. De afgevaardigden van de Amsterdamse afdelingen organiseerden de avond, om zo beslagen ten ijs te komen tijdens de ledenraad.   CS1SP1dWEAAQc3E.jpg-large
 • maandag 2 november: Bestuurslid Jesse Bos is bij de bijeenkomst ‘van angst naar zorg’ van de Sensa Zorggroep in Haarlem.
 • maandag 2 november: De eerste editie van het nieuwe politiek cafe De Rode Werf (een initiatief van de afdeling Centrum) is een groot succes. Lodewijk Asscher, Eric van der Burg, Leo Hartveld en Marjolein Moorman zijn te gast, vele tientallen bezoekers zijn er bij. Gespreksleider is Max van Weezel. De Rode Werf wordt het politiek cafe van de Amsterdamse PvdA en vindt elke eerste maandag van de maand plaats. Zie ook www.derodewerf.nl.

oktober 2015

 • CSqRz5DUkAIhUMb.jpg-largezaterdag 31 oktober: Alle gekozen politici van de PvdA in Amsterdam en vertegenwoordigers van alle afdelingsbestuurders praten bij tijdens een middag in Nieuw-West. Er wordt over actualiteiten gesproken, ledenwerving, over jeugdwerkloosheid en het bestuurlijk stelsel. Ook maakt de groep een wandeling door de buurt.
 • vrijdag 30 oktober: Om de werkloosheid onder jongeren in Amsterdam te onderzoeken gingen PvdA-vrijwilligers met ondernemers van de Javastraat in gesprek over personeel en stages. Via de Facebookpagina Raam zkt Baan brengen wij raamvacatures van winkels en horeca onder de aandacht van jongeren.
 • 12112512_10206596926615437_2953378146274245286_nwoensdag 28 oktober: Een groepje partijgenoten en vrienden gaat naar de voorstelling Sinaasappelstraat van theatergroep Mug Met De Gouden Tand en praat na afloop met actrice/schrijfsters/regiseusse Joan Nederlof.
 • zondag 25 oktober: De afdelingsvoorzitters van de Amsterdamse partijen maken kennis en praten bij.
 • woensdag 21 oktober: Het afdelingsbestuur vergadert, onder meer over de agenda voor de ALV van 12 november, de ThemaTeams en de voordracht voor nieuwe bestuursleden.
 • dinsdag 27 oktober: In de Balie wordt gedebatteerd over het erfpachtstelsel. Een van de sprekers is oud-raadslid Bouwe Olij (actief in de Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling van PvdA Amsterdam). CRTbBjdW8AAuQg3
 • woensdag 14: Leden van de PvdA nemen een kijkje in de keuken van de gemeenteraad en gaan in gesprek met fractieleden Carolien de Heer en Orhan Kayar en fractiemedewerker Wouter Zaalberg.
 • zaterdag 10: In Amsterdam bezoeken (bestuurs)leden het Opleidingsfestival dat in Amsterdam Noord wordt gehouden, om actieve PvdA’ers te ondersteunen en inspireren. Daarbij is ook veel aandacht voor de Ombudsteams.
 • zaterdag 10: PvdA-leden doen mee met een demonstratie tegen TTIP, waarbij Europarlementariër Agnes Jongerius spreekt.
 • CQ85ix2XAAAZle3zaterdag 10: We demonstreren mee voor de afschaffing van het minimumjeugdloon, samen met onder meer JS, GroenLinks en SP. Raadslid Dennis Boutkan kwam een dag eerder met een initiatiefvoorstel over dit onderwerp.
 • donderdag 8: Het bestuur vergadert, onder meer over inhoudelijke thema’s waarvoor teams van leden worden samengesteld, het nieuwe ledenpanel en de inhoud van de ALV van half november.
 • woensdag 7: De seniorenwerkgroep Wonen & Zorg komt bij elkaar.
 • dinsdag 6: In het voorzittersoverleg praten alle Amsterdamse afdelingen bij over actuele thema’s en plannen.

september 2015

 • maandag 28: Zeven leden van de PvdA organiseren een avond in Pakhuis De Zwijger waar initiatieven om vluchtelingen te helpen, zich kunnen presenteren. Een grote groep mensen komt langs om kennis te maken en elkaar te ontmoeten.
 • zaterdag 26: De Rose Leergang, georganiseerd met het gewest Noord-Holland, wordt afgetrapt in de Tolhuistuin. Daar vindt ook een bijeenkomst plaats over circulaire economie.
 • zaterdag 26: JS Amsterdam start weer een seizoen met regelmatig koken voor daklozen bij het Stoelenproject, waar regelmatig leden van PvdA Amsterdam aan mee doen.
 • vrijdag 25: De BAR organiseert een Grand Gala, waarbij prijzen worden uitgereikt voor PvdA’ers. Guillaumine Nelom uit Oost wint in de categorie Cultuur. 
 • zondag 20: Tijdens een manifestatie komt een grote groep PvdA’ers bijeen bij MidWest om te pleiten voor behoud van deze verzamelplek voor actieve buurtbewoners.
 • zaterdag 19: De Amsterdamse afgevaardigden reizen af naar Utrecht om mee te praten tijdens de politieke ledenraad. Zie dit bericht voor de resultaten. Ondertussen zijn er in Amsterdam acties in het kader van ‘PvdA in de buurt’ – onder meer in de Spaarndammerbuurt.
 • donderdag 17: Het bestuur vergadert, onder meer over een conceptnotitie voor ledenactivering, de voortgangsgesprekken met de fractieleden, de invulling van de vacante bestuursfunctie en komende activiteiten.  
 • woensdag 16: De afgevaardigden van de Amsterdamse afdelingen bespreken de politieke ledenraad van komende zaterdag voor.
 • Damrakzaterdag 12: Amsterdamse PvdA’ers tekenen de hartekreten op van deelnemers aan de grote FNV-manifestatie Red de Zorg en verzamelen die op een bord om te overhandigen aan staatssecretaris van Rijn. Ook zijn we het initiatief Amsterdam Verwelkomt, waar welkomstpakketten voor vluchtelingen worden samengesteld.
 • vrijdag 11: Bestuurs- en fractieleden wonen de BKB Lezing bij, waarin het jonge Israelische parlementslid Stav Shaffir vertelt over haar ervaringen toen ze als activiste ervoor koos om actief te worden in de politiek. De publicist Etgar Keret trad op als coreferent.
 • donderdag 10: Tijdens een drukbezochte en levendige discussieavond bereiden afgevaardigden van de afdelingen en andere Amsterdamse leden de Politieke Ledenraad van 19 september voor. Er wordt onder meer gediscussieerd over basisinkomen, goede zorg, goed werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de actualiteit (waaronder de vluchtelingenproblematiek en publiciteit over de voorzitter van de landelijke kandidaatstellingscommissie).
 • woensdag 9: Met het nieuwe bestuur van JS Amsterdam praten we over de samenwerking.
 • dinsdag 8: 20150908132204Hans Spekman brengt een werkbezoek aan de PvdA in Nieuw-West en woont ‘s avonds de algemene ledenvergadering van de afdeling bij.
 • zaterdag 5: De afdeling Noord houdt een borrel, als start voor het nieuwe politieke seizoen.
 • dinsdag 1: De Britse Obama (Chuka Umunna, emeritus professor politicologie (Cambridge)), Andrew Gamble en Lodewijk Asscher spreken in De Balie over de toekomst van progressief links. Lees hier een verslag.
 • dinsdag 1: Alle afdelingsvoorzitters, gewest en JS hebben hun zeswekelijks overleg – deze keer onder meer over het bestuurlijk stelsel, over een dag voor alle PvdA-volksvertegenwoordigers en de actualiteiten in de stadsdelen.

augustus 2015

 • maandag 31: De politiek leiders van Amsterdam gaan met elkaar in debat in De Balie, bekijk hier een uitgebreid verslag.
 • zaterdag 29: Tijdens een heidag in Amsterdam-Noord kijkt het afdelingsbestuur terug op de eerste negen maanden en bespreekt het de ambities voor de komende tijd.
 • vrijdag 28: Met actieve leden in Zuidoost luiden we de start van het politieke jaar in tijdens een barbecue.
 • donderdag 27: Het afdelingsbestuur vergadert over uiteenlopende actualiteiten.
 • maandag 10: In De Duif wordt stil gestaan bij het overlijden van Lidie Cohen-Lodeweges, zie dit bericht.
 • zaterdag 1: NatuurlCanal Parade 2015ijk vaart PvdA Amsterdam met veel leden (waaronder raadslid Carolien de Heer en bestuurslid Ester Fabriek) mee tijdens de Canal Parade van Pride Amsterdam! Henny Huisman (ambassadeur van de vereniging Orpheus) vaart met ons mee.

juli 2015

 • CK3DZsMWsAASDWJzondag 26: Zomergasten met Ahmed Aboutaleb, in Tolhuistuin komen op uitnodiging van PvdA & JS Amsterdam  tientallen mensen samen gekomen om te kijken
 • zaterdag 18: Deze zaterdag (en de komende zaterdagen & zondagen tot en met 9 augustus) zijn leden van PvdA Amsterdam (en de rest van het land) op het Kwaku Festival in Zuidoost om in gesprek te gaan met bezoekers en mee te genieten van mooie optredens, goede sfeer en het lekkere eten.
 • woensdag 15: Leden van de PvdA-werkgroep Stedelijke Ontwikkeling en andere PvdA’ers praten bij over de voorgenomen collegeplannen om het erfpachtstelsel af te schaffen.
 • 11709495_10205908206517865_7542076983965999473_nzaterdag 11: Omdat het precies twintig jaar geleden is dat de ‘Val van Srebrenica’ plaatsvond, organiseert Vereniging Democratisch Europa in samenwerking met ACCESS EUROPE (een samenwerkingsverband van de UvA en de VU) en Stichting Tolhuistuin een symposium, waar bestuursleden aanwezig zijn.
 • donderdag 9: Bestuurslid Jesse Bos is bij de iftar in de Van der Pek-buurt.
 • CI1G0yjUwAAg6Qwwoensdag 1: Net als leden van de PvdA-fractie zijn bestuursleden bij de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij, in het Oosterpark. Namens PvdA Amsterdam wordt een krans gelegd. Samen met het partijbureau organiseerden leden van PvdA Amsterdam bovendien een stand tijdens het festival Keti Koti, dat dit jaar op het Museumplein plaatsvindt.

juni 2015

 • zondag 28: Namens PvdA Amsterdam is de afdelingsvoorzitter aanwezig bij een bijeenkomst (georganiseerd door CIDI i.s.m. de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam) met Mickey Gitzin, Meretz Raadslid in Tel Aviv, en Eytan Schwartz, senior politiek adviseur van de burgemeester van Tel Aviv, over waarom samenwerking van belang is voor Tel Aviv, Ramallah en Amsterdam.
 • zaterdag 27: Vanuit het afdelingsbestuur wordt het Gelijk = Anders Festival bijgewoond.
 • CIc55iVUAAQJjqbvrijdag 26: De afdelingen Oost en West organiseren borrels om de zomer in te luiden, waar (bestuurs)leden uit de hele stad met plezier bij aansluiten.
 • donderdag 25: Voorzitters van de grootste PvdA-afdelingen van Nederland (inclusief die van Amsterdam natuurlijk) ontmoeten elkaar en landelijk voorzitter Hans Spekman bij een etentje in Amsterdam en bespreken actualiteiten en algemene ervaringen.
 • woensdag 24: JS Amsterdam neemt afscheid van Lieke Kuiper als voorzitter en wijst Caesar Bast aan als nieuwe voorzitter. In totaal worden er acht bestuursleden benoemd door de JS-leden.
 • dinsdag 23: Het voorzittersoverleg brengt eens per zes maanden de Amsterdamse afdelingen van de PvdA, de JS en het gewest bij elkaar. Deze keer nemen we onder meer afscheid van Lieke Kuiper (die voorzitter van JS Amsterdam was) en Dig Istha (die een half jaar interim-voorzitter van de afdeling Nieuw-West was).
 • maandag 22: Expertmeeting wonen en zorg op het stadhuis met betrokken partijgenoten.
 • zondag 21: Er vindt een gesprek plaats met PvdA-leden over de actuele discussie over het mogelijk aangaan van een formele samenwerkingsrelatie met Tel Aviv en Ramallah.
 • 1535037_10205747688305010_1671399673418371587_nzaterdag 20: De Regiodag van het gewest Noord-Holland vindt plaats bij Wissenkerke-Sloterdijk in Amsterdam, met onder meer Marco Florijn, Tanja Jadnanansing en Nico Schrijver. Vrijwilligers van PvdA Amsterdam werkten mee in de organisatie.
 • vrijdag 19: De Bestuurskring Amsterdamse Regio (waar veel Amsterdamse leden actief in participeren) organiseert een bezoek de IJmond, de westelijke toegangspoort van de Randstad Noord.
 • dinsdag 16: Bij de Verenigingsraad praten we mee over de plannen voor de landelijke vereniging en de samenwerking met andere afdelingen.
 • maandag 15: Hans Aertsen en Jelle Menges wonen namens het landelijk bestuur de ALV bij van de afdeling Nieuw-West waar interim-voorzitter Dig Istha afscheid neemt en waar Denise Klomp wordt verkozen tot nieuwe voorzitter.
 • 640px-congres_leeuwarden_-_monika_siemaandag 15: Een grote groep partijgenoten komt bijeen in de Rode Hoed om te luisteren naar de Den Uyl Lezing, die Monika Sie Dhian Ho ditmaal uitspreekt.
 • donderdag 11: Het bestuur vergadert, voor het laatst in aanwezigheid van JS Amsterdam-voorzitter Lieke Kuiper. Op de agenda staat onder meer de voortgang van de doorontwikkeling van het ledenpanel.
 • woensdag 10: Tijdens de Algemene Beschouwingen ontvouwt de PvdA-fractie de eigen plannen, waarmee ze wil investeren in de stad – in plaats van de bezuinigingsplannen die het college heeft gedaan.
 • zondag 7: Een groep partijgenoten praat met afdelingsvoorzitter Herman Wiersema over mogelijkheden om binnen de vereniging continu te bouwen aan versterking van vertrouwen en integriteit.
 • CG0yPjmVAAI9Isazaterdag 6: De Burgertop Amsterdam bundelt denkkracht voor onze stad, tijdens een energieke en levendige dag in de Zuiderkerk. Veel partijgenoten doen mee of zijn als vrijwilliger betrokken.
 • woensdag 3: De Grote Den Uyl-avond brengt jonge en oude partijgenoten bijeen in de SSRA, om stil te staan bij het afscheid dat Joop den Uyl vijftig jaar geleden nam als wethouder van Amsterdam om actief te worden in de landelijke politiek. Er is een quiz, Herman de Liagre Böhl houdt een lezing en Marjolein Moorman gaat in debat met Jan Paternotte.
  CGmVEUBWoAAblCW.jpg-largeZie ook deze column van Marjolein.
 • Dinsdag 2: In Den Haag wordt afscheid genomen van vertrekkende senatoren, waaronder Joyce Silvester. Bestuurslid Jesse Bos is er bij.

mei 2015

 • zondag 30: Tijdens de Politieke Ledenraad praten de Amsterdamse afgevaardigden mee over de de sociaaldemocratische bindingsopdracht. Daarbij maken ze onder meer gebruikelijk van de input die leden gaven tijdens een Ledenpanel.
 • donderdag 28: Met de seniorenwerkgroep wordt een zorgcentrum bezocht (Jesse Bos).
 • woensdag 27: Het Leefkringhuis in Noord viert het 30-jarig bestaan, Jesse Bos is er bij.
 • dinsdag 26: In Thúskomme in Nieuw-West praten we met partijgenoten ter voorbereiding op de politieke ledenraad van zondag.
 • donderdag 21: Het bestuur vergadert, zoals gebruikelijk met een vertegenwoordiger van de fractie. Er wordt onder meer gesproken over de opzet voor de voortgangsgesprekken met de fractieleden en  aanstaande activiteiten.
 • maandag 18: Bij de Staat van de Stad, georganiseerd door onder meer de afdeling O&S van de gemeente, luisteren we naar uitleg en visies over de ongelijkheid van de stad.
 • zaterdag 16: Tijdens een borrel maken PvdA-bestuursleden kennis met het bestuur van GroenLinks Amsterdam.
 • dinsdag 12: Het voorzittersoverleg buigt zich onder meer over de bestuurscommissies en Politiek Van Waarde.
 • zaterdag 9: Partijgenoten denken mee over nieuwe mogelijkheden voor de permanente campagne.
 • zaterdag 9: Met het gewest denken Ditte Hofmeester en Herman Wiersema mee over de organisatie van de Regiodag, op 20 juni in Amsterdam.
 • dinsdag 5: We doen mee aan de informatiemarkt tijdens het Bevrijdingsfestival in het Westerpark.
 • maandag 4: Gemeenteraadslid Carolien de Heer en afdelingsvoorzitter Herman Wiersema leggen namens PvdA Amsterdam een krans bij het homomonument. Andere PvdA-vertegenwoordigers wonen andere herdenkingen bij, verdeeld over de stad.

april 2015

 • donderdag 30: Tijdens de driewekelijkse bestuursvergadering wordt de aandacht onder meer op de financiën van de afdeling gericht.
 • woensdag 29: Het plan voor een gemeenschappelijk CRM-systeem voor de Amsterdamse PvdA staat centraal tijdens een bijeenkomst met afdelingen.
 • zondag 26: Op initiatief van enkele leden praat een groep leden bij de afdelingsvoorzitter over sociaal-democratische waarden.
 • CDJIPflXIAAMcK4dinsdag 21: Diederik Samsom is te gast in Amsterdam en neemt uitgebreid de tijd om te vertellen over zijn werk als fractievoorzitter in Den Haag, zijn achtergrond en zijn ambities. Er zijn gastcolumns van Marjolein Moorman, Noeri van den Berg en Achmed Baadoud.
 • dinsdag 21: Met raadslid Maarten Poorter en bestuurslid Jesse Bos bezoeken partijengenoten de Lucas Community en wordt stilgestaan bij dagbesteding voor migranten.
 • maandag 20: Met raadslid Maarten Poorter en bestuurslid Jesse Bos bezoeken partijengenoten buurtcentrum De Driehoek in Noord.
 • donderdag 16: Het bestuur vergadert, onder meer over de Ombudsteams, erfpacht en het Maagdenhuis.
 • zaterdag 11: Alle bestuurscommissieleden, fractieleden, JS-bestuursleden en vertegenwoordigers van de afdelingsbesturen komen bij elkaar om gezamenlijk over inhoudelijke plannen en de samenwerking te spreken. Ook bezoeken we buurten in Amsterdam Noord.
 • zaterdag 11: In het Scheepvaarthuis vindt een bijeenkomst plaats over de toekomst van de eurozone. Het investeringsplan van de Europese Commissie, het besluit voor kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank, en de politieke ontwikkelingen in Griekenland vereisen opheldering en duiding.
 • donderdag 9: De Amsterdamse afgevaardigden voor de politieke ledenraad stemmen af over hun inzet voor de bijeenkomst van zaterdag. 
 • donderdag 2: Vanuit alle Amsterdamse afdelingen komen Ombudsteam-leden bij elkaar om ervaringen te delen en afspraken te maken, onder leiding van raadslid Orhan Kayar. Ester Fabriek is portefeuillehouder in het bestuur.
 • donderdag 2: Informeel overleg tussen de voorzitters de PvdA-afdelingen van de G5.

maart 2015

 • 31 maart 2015

  31 maart 2015

  dinsdag 31: Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering (in totaal 92 leden aanwezig) wordt onder meer ingestemd met de jaarrekening over 2015 en het werkplan van PvdA Amsterdam. Twee moties worden aangenomen: een motie naar aanleiding van het protest van studenten en docenten en een motie over de voorgenomen afschaffing van erfpacht door het college. Bekijk hier de agenda van de ALV en hier vind je een nieuwsbericht met de uitkomsten. De conceptnotulen worden binnenkort hier gepubliceerd.

 • maandag 30: De afdeling Nieuw-West kijkt tijdens een vergadering terug op de gebeurtenissen in 2014. Op voordracht van voorzitter ad interim Dig Istha stemmen de leden in met de voordracht van acht nieuwe bestuursleden. Rond 1 juli wordt een volgende ALV gehouden.
 • 28 maart 2015

  28 maart 2015

  zaterdag 28: Het Amsterdamse PvdA-bestuur gaat op bezoek bij het bestuur van PvdA Rotterdam om plannen, ervaringen en ideeën uit te wisselen.

 • donderdag 26: De leden van Zuidoost ontmoeten elkaar tijdens een ledenvergadering, worden bijgepraat over actualiteiten en verkiezen een nieuw, verjongd bestuur.
 • donderdag 26: Rondetafelgesprek over wijkzorg, georganiseerd door de gemeenteraadsfractie.
 • donderdag 26: Op de ledenvergadering in Zuid wordt afscheid genomen van voorzitter Fred Cohen, die wordt opgevolgd door Femke Roos. Naast allerlei verenigingszaken wordt ook een paneldiscussie gehouden over het thema ”Amsterdam van en voor alle levensovertuigingen”, met onder meer Ronnie Naftaniel en Marijn van Ballegooijen.
 • donderdag 26: De ALV Oost, waar helaas geen vertegenwoordiger van het stedelijk bestuur aanwezig kan zijn,  gaat onder meer dieper in op eerstelijns zorg.
 • woensdag 25: Met de andere grote afdelingen is er overleg op het partijbureau om terug te blikken op de campagne en afspraken te maken voor de komende periode.
 • Dinsdag 22: Jongeren van de Pek komen in Noord bijeen met o.a. Ahmed Marcouch
 • 21 maart 2015

  21 maart 2015

  zaterdag 21: PvdA Amsterdam ondersteunt het initiatief van het 21maartcomite voor een demonstratie en manifestatie in het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie. De activiteit was gericht tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme. PvdA Amsterdam was niet betrokken bij de samenstelling van het programma en was verrast door enkele uitspraken gedaan door sprekers op de manifestatie. Onze aanwezigheid hier betekent geen steun voor alle gedane uitspraken.

 • zaterdag 21: Samen met JS Amsterdam steken we de handen uit de mouwen tijdens NLDoet bij de aanlegsteiger van de Oostveer bij de Johan van Hasseltweg in Noord.
 • donderdag 19: Het voorzittersoverleg van alle Amsterdamse afdelingen spreekt onder meer over de voortgang van het CiviCRM-systeem, het verloop van de verkiezingscampagne en het conceptwerkplan van het bestuur van PvdA Amsterdam.
 • donderdag 19: De werkgroep Stedelijke Ontwikkeling van PvdA Amsterdam ontvangt wethouder Laurens Ivens en gaat met hem in gesprek over zijn portefeuille.
 • woensdag 18:  Veel Amsterdamse PvdA’ers zijn bij de uitslagenavond van de PvdA in StudioK in Amsterdam, als afsluiting van een drukke campagneperiode. De bokaal van PvdA Amsterdam voor de beste Amsterdamse campaigner gaat naar Fred Cohen, campagnecoördinator (en voorzitter) van de afdeling Zuid.
 • dinsdag 17: Nog een laatste plakacties van een paar enthousiastelingen.
 • zondag 15: Bijeenkomst Moeders en dochters, bij vrouwenbazaar met o.a. Sandra Doevendans die vrouwen oproept om te stemmen.
 • zaterdag 14: Grote campagneactiviteiten zijn er in Nieuw-West (Plein ’40-’45) en in Oost (Dappermarkt e.o.) met onder meer Diederik Samsom enLodewijk Asscher. ‘s Avonds wordt er geplakt.
 • 14 maart 2015

  14 maart 2015

  zaterdag 14: ‘Stop de huurexplosie’ is het motto van een breed ondersteunde demonstratie tegen asociaal huurbeleid. Veel PvdA’ers zijn erbij, waaronder fractievoorzitter Marjolein Moorman en afdelingsvoorzitter Herman Wiersema.

 • zaterdag 7: Vele vrijwilligers uit de hele stad doen mee aan buurtacties in Zuidoost. Ook Diederik Samsom is aanwezig.
 • 7 maart 2015

  7 maart 2015

  zaterdag 7: PvdA Amsterdam nodigde tien Amsterdammers uit (zoals een wijkverpleegster, een horeca-ondernemer, een agent, een ambulancebroeder-in-opleiding, iemand die voor de klas staat, een vrijwilliger van een WMO-adviesraad, en jonge mensen die bij een bank of een adviesbureau) voor een persoonlijk gesprek met Diederik Samsom. Fractievoorzitter Marjolein Moorman en afdelingsvoorzitter Herman Wiersema zijn erbij.

 • zaterdag 7: Met andere leden van het PvdA Roze Netwerk gaan raadslid Dennis Boutkan en bestuursleden Ester Fabriek en Herman Wiersema op campagne bij gay-horecazaken in de binnenstad.
 • vrijdag 6: De BAR (Bestuurskring Amsterdam Regio) houdt een avond over ‘water’ onder het motto: ‘Water = Politiek’.
 • donderdag 5: Tijdens de bestuursvergadering stellen we de ambities vast voor de invulling van onze algemene ledenvergaderingen in 2015 en 2016, en maken we concrete plannen voor de ALV op 31 maart.
 • dinsdag 3: Alle Amsterdamse afgevaardigden voor het congres evalueren onder leiding van stedelijk bestuurslid Hans Aertsen de onderlinge samenwerking en afstemming in de aanloop naar het congres van afgelopen januari.
 • zondag 1: Met tien leden van PvdA Amsterdam houden we een brainstorm over de gewenste invulling van de Algemene Ledenvergaderingen.

februari 2015

 • zaterdag 28: We vertellen over de vereniging PvdA Amsterdam tijdens het kennismakingsweekend voor nieuwe leden van JS Amsterdam.
 • zaterdag 28: In Noord is een grote buuractie in de Van der Pekbuurt.
 • woensdag 25 februari

  woensdag 25 februari

  woensdag 25: PvdA Amsterdam legt een krans tijdens het defilé langs de Dokwerk, ter nagedachtenis aan de Februaristaking.

 • woensdag 25: Bestuursleden doen mee met een ledenbelactie voor de campagne op het partijbureau
 • vrijdag 20: Overleg tussen de afdelingsvoorzitters van de G4.
 • woensdag 18: Bij de ALV in West vertelt Paul Tang over zijn activiteiten in het Europees Parlement. Sanne de Lint wordt verkozen als nieuwe voorzitter
 • dinsdag 17: Expertmeeting over GGZ problematiek Turkse vrouwen en meiden.
 • dinsdag 17 : Tijdens het voorzittersoverleg spreken de Amsterdamse afdelingen onder meer over de inhoud van de gezamenlijke dag van alle fracties in april, over financiële samenwerking en over huisvesting. Het rondje-langs-de-velden geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen per afdeling.
 • zaterdag 14: Bij de landelijke PvdA-bijeenkomst Liefde voor Werk in Pakhuis De Zwijger zijn we aanwezig, waar onder meer Lodewijk Asscher en raadslid Dennis Boutkan acte de présence geven.
 • vrijdag 13: Aanwezig bij eigen plan conferentie vanuit ombudsteam noord.
 • donderdag 12: In plaats van een bestuursvergadering houden we een bestuursborrel, bij de Tolhuistuin in Noord. Via een oproep op Facebook komen ook wat actieve leden langs.
 • zaterdag 7: Met het bestuur houden we een Heidag, waarin we onze plannen voor 2015 bespreken, inzoomen op ICT-vraagstukken, met de fractievoorzitter bijpraten en op onze communicatie-aanpak doornemen.
 • woensdag 4: Op het partijbureau praten we bij met de landelijke campagneleiding en andere grote afdelingen over de voorbereidingen voor de campagne.
 • woensdag 4: Met vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen inventariseren we wensen en ideeën voor CiviCRM, het systeem waarmee we relevante informatie van onze leden gaan benutten.

januari 2015

 • 31 januari 2015

  31 januari 2015

  zaterdag 31: Bij de StayOkay in Oost houden we een aftrap van de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. We gaan de straat op, luisteren naar bijdragen van onder meer Job Cohen en Marjolein Moorman, en er zijn workshops over online en offline campagnevoeren.

 • donderdag 29: Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA zijn we met onder meer bestuursleden Jelle Menges, Ditte Hofmeester en Herman Wiersema en met fractievoorzitter Marjolein Moorman.
 • maandag 26: Aanwezig bij de presentatie van de vrouwenagenda en debat over de rol van vrouwenorganisaties in de stad
 • zaterdag 24: In de Rode Hoed houdt D66 een Nieuwjaarsbijeenkomst, waar we met een vertegenwoordiging van fractie & bestuur aanwezig zijn.
 • donderdag 22: Het bestuur vergadert, onder meer over de ambities in de verschillende portefeuilles, de voortgang van de nieuwe website en de samenwerking met de afdelingen.
 • donderdag 22: Deelname aan werkgroep van de afdeling Zuid-Oost om te komen tot een plan voor activering van de leden van Zuid-Oost
 • woensdag 21: Bij de ALV in Centrum worden nieuwe bestuursleden verkozen, waaronder de nieuwe voorzitter Joop Lahaise. Van voorzitter Bas van Drooge wordt afscheid genomen.
 • woensdag 21: Enkele bestuursleden zijn aanwezig bij de bijeenkomst ‘Vitaal ouder worden’ van afdeling Zuid
 • zaterdag 17 en zondag 18: Net als veel Amsterdamse PvdA’ers zijn ook de bestuursleden op het congres van de PvdA in Utrecht – waarbij de Amsterdamse afgevaardigden zich uitgebreid mengen in het inhoudelijke debatten. In het wandelprogramma zijn er workshops van de PvdA Nerds van PvdA Amsterdam.
 • donderdag 15: Na een gezamenlijk etentje gaan de bestuursleden langs bij de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Amsterdam in Oost.
 • donderdag 15: Aanwezig bijeenkomst Eigenaarschap/Eigen Kracht in Pakhuis de Zwijger.
 • maandag 12: De Amsterdamse afgevaardigden bereiden zich voor op het congres en bespreken onder meer het ledenpanel waarmee de Amsterdamse leden invloed kunnen uitoefenen op de standpunten van de afgevaardigden.
 • zondag 11: Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van het gewest Noord-Holland en de afdeling West spreken onder meer Ronald Plasterk, Marleen Barth, Tjeerd Talsma en Jeroen van Berkel.
 • 8 januari 2015

  8 januari 2015

  donderdag 8: In het Volkshotel verwelkomen we onze leden, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van andere politieke partijen tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst. Veel aanwezigen komen rechtstreeks van de demonstratie op de Dam, naar aanleiding van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. De bijeenkomst krijgt daardoor een meer ingetogen opzet, met toespraken van Marjolein Moorman, Lieke Kuiper en Herman Wiersema).

 • dinsdag 6: In het voorzittersoverleg praten de verschillende afdelingen bij over hun werkplannen voor het komende jaar, het komende congres en de vernieuwingen in de ledenadministratie.
 • donderdag 1: Bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam zijn fractieleden en de afdelingsvoorzitter aanwezig. Burgemeester Eberhard van der Laan spreekt onder meer over de stad als mozaïek.

december 2014

 • maandag 23: We bespreken de campagne met de afdelingen en onze partijgenoten uit de provincie.
 • zaterdag 21: Aanwezig bij landelijk congres van PvdA-ombudsteams in Utrecht.
 • woensdag 18: Tijdens het bestuur bespreken we onder meer de voorbereidingen voor het congres, de nieuwe website, ambities van het bestuur en de nieuwjaarsbijeenkomst.
 • 14 december 2015

  14 december 2015

  zondag 14: Vanuit het bestuur wonen we een congres bij dat het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland HTIB organiseren  over 50 jaar Wervingsovereenkomst Nederland-Turkije/40 jaar Migrantenorganisaties.

 • donderdag 11: Aanwezig bij afdelingsvergadering Zuidoost.
 • woensdag 10 december

  donwoensdag 10 december

  woensdag 10 december: PvdA-leden schrijven mee tijdens de Schrijfmarathon bij Amnesty aan de Keizersgracht.

 • dinsdag 9: Aanwezig bij bijeenkomst clientenbelang over mantelzorg.
 • maandag 8: PvdA Amsterdam is vertegenwoordigd bij de herdenking van de Decembermoorden.
 • zaterdag 6: Het nieuwe bestuur gaat de zogenoemde Hei op. Met uitzicht over het IJ praten we over de opgave voor de partij in Amsterdam de komende jaren, de samenwerking met de stad, onze fractie, de afdelingen.
 • vrijdag 5: Bestuurslid Jesse Bos is bij een werkgroep van senioren om te komen tot verbreding van activiteiten naar het hele sociale domein, dit in relatie tot de decentralisaties.

november 2014

 • zaterdag 29: We overleggen met actieve leden over een nieuwe maatschappelijk project dat we willen opstarten. (Meedoen? Meer weten? Mail of bel Eline of Ester).
 • zaterdag 29: Voedselbankactie bij de Albert Heijn op het Bos & Lommerplein, georganiseerd door de afdeling West.
 • vrijdag 28: De BAR (Bestuurskring Amsterdam Regio) houdt een relevant debat (met vele vooraanstaande sprekers, waaronder Hugo Priemus, Taco van Hoek, Lex Scholten, Bouwe Olij en Winnie Terra) over volkshuisvesting in Amsterdam in Broedplaats De Vlugt in Nieuw-West. Onze Amsterdamse fractievoorzitter Marjolein Moorman en Tweede-Kamerlid Jacques Monasch spreken ook.
 • donderdag 27: We zijn bij de algemene ledenvergadering van PvdA Amsterdam Oost, waar nieuwe bestuursleden wordt verkozen en waar tientallen aanwezigen een boeiende presentatie van de stadsecoloog Martin Melchers meemaakt.
 • woensdag 26: Vandaag heeft de afdeling Zuid een algemene ledenvergadering, waar over het jaarplan en de begroting voor het nieuwe jaar wordt besloten. 
 • woensdag 26: Bestuurslid Jesse Bos is voor het eerst aanwezig bij de maandelijkse bijeenkomst van de werkgroep Senioren van Amsterdam Zuid.
 • dinsdag 25: Op het partijbureau is overleg met de andere grote PvdA-afdelingen uit het hele land, waarbij onder meer het congres en de verkiezingen in maart aan de ord komen.
 • maandag 24: Tijdens de eerste bestuursvergadering maken de bestuursleden kennis met elkaar, komen praktische afspraken aan bod en wordt de agenda besproken voor de eerste Heidag.
 • woensdag 19 november

  woensdag 19 november

  woensdag 19: Met de afdelingen West & Zuid organiseren we het gesprek van Jonathan Schuurman Hess over zijn sociaal-democratische wandeling, met onder meer vice-premier Lodewijk Asscher en DB’er Jeroen van Berkel in De Nieuwe Boekhandel in Bos & Lommer.

 • dinsdag 18: Overleg tijdens het voorzittersoverleg, waarin de Amsterdamse PvdA-afdelingen zijn vertegenwoordigd. Gesproken wordt onder meer over de onderlinge samenwerking, het Festival v/d Toekomst (uit oktober) en de nieuwjaarsactiviteiten begin 2015.
 • dinsdag 18 en verder: Het vertrek van twee Tweede Kamerleden van Turkse komaf is aanleiding voor gesprekken met PvdA-leden.
 • donderdag 13: Het nieuwe bestuur wordt verkozen tijdens de algemene ledenvergadering in het Volkshotel. Tijdens die vergadering wordt ook de evaluatie van de commissie Van der Aa over de gemeenteraadsverkiezingen 2014 besproken.