Op weg naar de verkiezingen #5: Bloed, zweet en tranen

1 augustus 2021

De elf leden die het verkiezingsprogramma schrijven, houden je graag op de hoogte van hun voortgang. Daarom delen zij hun updates in de serie ‘Op weg naar de verkiezingen’. Deze week schrijft Hendrik Jan Biemond over het schrijfproces waarin we inmiddels zijn beland.

Na het lezen van boeken en opiniestukken, na veelvuldig onderling overleg, na principiële discussies en gesprekken over praktische uitvoerbaarheid, na contact met een groot aantal deskundigen, na een ledenpanel (2x); na bespreking van politieke dilemma’s, na overleg met onze lijsttrekker, na al dat voorwerk is het voor de verkiezingsprogrammacommissie tijd om een pot sterke koffie te zetten, achter de laptop te kruipen, om met het echte werk te beginnen.

Inhoudelijke keuzes maken

Genoeg gepraat. Er moet geschreven worden. Dat is altijd een lastige overgang. Want de gesprekken tijdens de bijeenkomsten van de commissie zijn zeker inspirerend en verhelderend, maar wat blijft daarvan over op papier?

Een verkiezingsprogramma is immers meer dan een politiek verlanglijstje. Het verkiezingsprogramma geeft antwoord op de vraag wat de visie van de PvdA is op de stad Amsterdam. De verkiezingsprogammacommissie heeft een duidelijke visie, maar hoe schrijf je het op en hoe houd je focus in het verhaal?

Het schrijfproces dwingt tot keuzes. Geen vanzelfsprekendheid bij de PvdA. Maar meer dan ooit vraagt deze tijd om een helder politiek geluid.  Daar wordt door de commissie hard aan gewerkt.

Vormgeving

Parallel aan de discussie over de inhoud van het programma, praten we over de vorm. Vertaling in meerdere talen? Zeker wel. Zoveel mogelijk mensen moeten van onze goede ideeën voor de stad in kennis worden gesteld.

Laten we vooral ook letten op het gebruik van begrijpelijke taal. Het is echt nodig dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het democratisch proces. Daar hoort toegankelijk taalgebruik bij.

Er komt uiteraard weer een luistervariant. Hopelijk weer voorgelezen door de man met één van de mooiste stemmen van ons land, Job Cohen.

Iemand opperde een gezongen variant, voor het echte Hazes gevoel, op de melodie van Bloed, zweet en tranen. Waarom niet? Het nummer komt van het album Strijdlustig. En dat zijn we!