28 februari 2018, van 18:00 tot 20:00, Cintetol | Cintetol

Zuid Kiest @Cinetol

Planning van de avond:

 Welkomstwoord en uitleg nieuw bestuurlijk bestel met kort filmpje
 Pitch van 2 minuten per politieke partij: Wat gaat jullie partij betekenen voor jongeren in
Amsterdam Zuid
 Debat en stellingen bespreken met de zaal. (zie uitleg hieronder)
 Kort filmpje door jongeren over de verkiezingen.
 Alle politici krijgen een minuut om aan te geven wat hun partij meeneemt uit dit debat.
 Afsluiting

Invulling debat:

 De politici en het publiek wordt gevraagd om aan te geven of zij voor of tegen zijn door
een rood of groen kaartje te tonen.
 Bij de debatten zullen eerst de politieke partijen gevraagd worden in 1 of 2 korte zinnen
uit te leggen wat zij van de stelling vinden.
 Daarna mag het publiek aangeven wat zij vinden van de stellingen of mogen zij vragen
stellen aan de politici.
 Politici mogen hier kort op reageren. De gespreksleider zal bepalen wie het woord krijgt
om het debat goed op gang te houden.
 Elk debat duurt ongeveer 15 minuten.