Verkiezingsprogrammabijeenkomst Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling

27 september, van 19:30 tot 21:30, Volgt later | Volgt later

Op maandagavond 27 september komt onze Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling (WSO) bijeen om de hoofdstukken Wonen en Verkeer van het concept-PvdA verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad te bespreken. In de week van 20 september ontvangen de PvdA-leden het concept-programma. Tot 8 oktober is het mogelijk amendementen in te dienen. In de WSO van 27 september zullen we over het concept discussiëren en bekijken of amendementen nodig zijn.

Jullie krijgen nog bericht over de locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt.