ALV PvdA Amsterdam vaststelling Verkiezingsprogramma

13 oktober, van 20:00 tot 22:00, Jungle Amsterdam | Jungle Amsterdam

Op woensdag 13 oktober vindt er een FYSIEKE (!) Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de PvdA Amsterdam, in ‘Jungle Amsterdam’ (Tweede van Swindenstraat 26, Amsterdam). Het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 wordt dan besproken en vastgesteld.

De vergadering is door de versoepeling van de Corona Maatregelen en op veler verzoek fysiek. Aan de deur wordt je gevraagd om de Coronapas (op je telefoon met QR-code) te laten zien of een negatieve test van de afgelopen 24 uur. Dit zijn de landelijke RIVM-richtlijnen, die de landelijke PvdA ook aanhoudt. De ALV begint om 20.00, maar vanaf 19.30 zijn de deuren open.

Voor vragen over deze ALV: Arne Bartelsman (arnebartelsman@hotmail.com)

Conceptagenda

 1. Opening door Toon Geenen, voorzitter PvdA Amsterdam
 2. Opening door Fouad Sidali, wethouder te Haarlemmermeer en voorzitter van deze vergadering
 3. Vaststelling conceptagenda
 4. Mededelingen
 5. Algemene toelichting op het conceptverkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan door Tanja Jadnanansing, voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissieIn deze eerste algemene ronde licht Tanja Jadnanansing het conceptverkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan toe. Er is ruimte voor vragen en opmerkingen.
 6. Bespreking en vaststelling van het conceptverkiezingsprogramma

  Het conceptverkiezingsprogramma wordt aan de hand van de hoofdstukken en ingediende amendementen besproken. Steeds krijgt de indiener van het amendement het woord, waarna de commissie mag reageren. De spreektijd per deelnemer is echter beperkt (45 seconden).Let op: indien je het woord wil bij dit agendapunt dien je van te voren een sprekersbriefje in te dienen (in verband met het grote aantal ingediende amendementen). Dat kan of fysiek op de vergadering tot 20.00, of via dit formulier tot woensdag 13 oktober 12:00.

  De verkiezingsprogrammacommissie en het afdelingsbestuur doen vanwege het grote aantal amendementen een afhandelingsvoorstel aan de vergadering om de amendementen te bespreken, zie ook de amendementenbundel.

 7. Sluiting