PvdA Amsterdam wil minimale leeftijd van 23 jaar voor taxi-chauffeurs in Amsterdam

Door Dennis Boutkan op 17 januari 2019

De Amsterdamse taximarkt is aan een grondige renovatie toe. De toename van het aantal dodelijke ongelukken de afgelopen maanden waarbij vaak jonge chauffeurs betrokken zijn hebben de PvdA Amsterdam diep geschokt. Het vraagt snel om strengere regels om de Amsterdamse wegen veiliger te maken voor iedereen. Daarom pleit de PvdA Amsterdam voor een taximarkt waarop alleen chauffeurs actief zijn die minimaal 23 jaar zijn en minimaal twee jaar over een rijbewijs beschikken.

Uit vele onderzoeksgegevens blijkt dat jonge bestuurders veel vaker betrokken zijn bij een ongeval. Vooral via de taxi-app Uber rijden veel jonge chauffeurs in het drukke Amsterdam rond in een systeem waarin ze slecht betaald krijgen en daarom veel uren moeten maken. “De vermoeidheid die daardoor optreedt in combinatie met leeftijd en onervarenheid leidt tot potentieel gevaarlijke situaties en vergroot het ongevalsrisico,” aldus raadslid Dennis Boutkan. “We zijn van mening dat we stevige maatregelen moeten nemen om zowel kwetsbare Amsterdamse mede-weggebruikers als de jonge chauffeurs in bescherming te nemen.”

“We zijn van mening dat we stevige maatregelen moeten nemen om zowel kwetsbare Amsterdamse mede-weggebruikers als jonge chauffeurs in bescherming te nemen.”

Dat deze maatregel in de praktijk vooral gevolgen zal hebben voor de diensten en chauffeurs van de taxi-app Uber, komt omdat bij Toegestane Taxi Organisaties (TTO) de eisen om aan de slag te gaan als chauffeur  veel hoger zijn. “Het is natuurlijk van de gekke dat de eisen voor Uber-chauffeurs veel minder hoog zijn terwijl ze in feite hetzelfde werk doen. Dit willen we dus ondervangen door de minimale leeftijd voor iedereen te verhogen naar 23 jaar.”

Tot slot benadrukt de PvdA Amsterdam dat met het invoeren van deze maatregel, de taximarkt in Amsterdam nog verre van af is: “Men moet dit zien als een noodzakelijke eerste stap die we snel willen invoeren, het echte probleem ligt namelijk dieper,” aldus Boutkan. “Er moet een gelijk speelveld komen met gelijke regels voor de opstapmarkt (TTO) en de bestelmarkt (Uber). Pas dan kunnen we tot echt duurzame oplossingen komen die bescherming bieden voor iedereen. De veroorzakers van ongelukken zijn namelijk ook vaak slachtoffers. Gelukkig gaat onze wethouder Sharon Dijksma daar binnenkort over in gesprek met de staatssecretaris en heeft zij recentelijk gesproken met Uber. Ook staan we over dit onderwerp nauw in contact met onze Tweede Kamerfractie”

“Men moet dit zien als een noodzakelijke eerste stap die we snel willen invoeren, het echte probleem ligt namelijk dieper.”

In die Tweede Kamerfractie van de PvdA strijdt Gijs van Dijk voor een eerlijkere en veiligere taximarkt. Hij ziet het idee van de PvdA Amsterdam als gepaste noodmaatregel: “Met Uber is de taxiwereld echt het Wilde Westen geworden. Ongelukken, gesjoemel met accounts en oneerlijke concurrentie. Ook Uber chauffeurs zijn hier uiteindelijk de dupe van. Zij verdienen ook bescherming. De staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat moet aan de slag. Geef gemeenten de mogelijkheid maatregelen te nemen voor meer veiligheid op de weg. Ik ga hierover Kamervragen stellen aan de staatssecretaris.”

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan