9 juni 2021

Het politieke dagboek van raadslid Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is sinds 2014 raadslid namens de PvdA in Amsterdam. In de huidige raadsperiode voert hij namens de fractie van de PvdA Amsterdam onder andere het woord over de Binnenstad, de Haven, Schiphol en Ruimtelijke Ordening. Om potentiële nieuwe raadsleden – voor wie de kandidaatstelling open is – een inkijkje te geven in wat raadswerk inhoudt en wat erbij komt kijken, hield hij een periode lang een dagboek bij met zijn werkzaamheden. Wil jij Dennis iets vragen over zijn werk? Mail hem dan op [email protected]

Foto: raadsvergadering uit 2019

Woensdag 12 Mei 2021, gesprek met ondernemers uit de binnenstad

Als woordvoerder Binnenstad van de fractie heb ik een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de retail en horeca in het oude stadshart. Zij maken zich zorgen over hoe het herstel van de binnenstad straks gaat. We zijn het eens dat er meer winkeldiversiteit moet komen en meer wonen boven winkels. Over de raamprostitutie worden we het niet eens. De PvdA kiest voor een erotisch centrum en er zijn zorgen bij de ondernemers of sekswerkers wel betrokken worden bij de plannen. In het debat met onze burgemeester heb ik hier expliciet om gevraagd, dus dat meedenken komt wel goed.

Maandag 17 mei 2021, 18:00 uur Fractievergadering 

Maandagavond hebben we iedere week fractievergadering. We nemen dan de agenda’s van de commissies of raad door en bepalen onze standpunten. Onze fractie bestaat op dit moment uit vijf raadsleden en twee duoraadsleden. Sinds de lockdown doen we dit digitaal; ik mis de collega’s enorm. Je hebt toch andere gesprekken dan wanneer je elkaar live ziet. Het is wel lekker snel! Voor mijn komende commissie Financiën Economische zaken en Duurzaamheid (FED) staat niet heel veel spannends op de agenda. We staan we in de fractie uitgebreid stil bij plannen over de zoekgebieden voor windmolens. Lian Heinhuis voert hier namens ons het woord over.

Donderdag 20 mei 2021, 13:30 uur Commissievergadering Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid.

Commissievergadering FED. Op verzoek van het CDA is er een besloten vergadering over het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied. Geheime vergaderingen komen niet heel vaak voor, maar wél als de belangen van de stad geschaad worden door het publiekelijk te bespreken. Voor de geheime vergadering ga ik naar de Stopera. Na afloop spreek ik nog even na met mijn CDA-collega Diederik Boomsma, wethouder Everhardt en wat ambtenaren. Dit soort informele gesprekken zijn belangrijk in de politiek. Het helpt om de motivatie en argumentatie van andere partijen te begrijpen. Bij digitale vergaderingen schiet dit er vaak bij in. 

“Informele gesprekken zijn belangrijk in de politiek.”

In de avond schuif ik digitaal aan bij een bestuursvergadering van de PvdA Amsterdam. Het is een goede gewoonte dat een fractielid aanschuift bij het bestuur, en iemand van het bestuur bij de wekelijkse fractievergaderingen. Zo blijven de lijnen kort en onderhouden we het contact met de leden. Politieke standpuntbepaling hoort echt bij de fractie, daarom doen bestuursleden nooit mee aan de politieke discussie in de fractie.

Maandag 24 Mei 2021 (2e Pinksterdag), voorbereiding voor de raadsvergadering

Aanstaande woensdag en donderdag is het raadsvergadering. Een deel van de dag besteed ik aan het schrijven van een fractienotitie over mijn agendapunten voor de komende raad én een motie over eisen die we willen stellen aan de nieuwe Passengers Terminal Amsterdam (PTA). Dit valt onder mijn portefeuille Haven. Ik wil dat daar alleen duurzame cruiseschepen aanmeren.  Al lange tijd zet ik mij in om de vervuilende zeecruise te verduurzamen. Dit agendapunt komt donderdag op mijn initiatief in de raad. 

“Al lange tijd zet ik mij in om de vervuilende zeecruise te verduurzamen.”

Mijn motie stem ik af met raadslid Jasper Groen van GroenLinks met wie ik hiervoor optrek. Als mijn motie klaar is, stuur ik deze door naar de politiek assistent van de wethouder, met de vraag of de motie een positief pre-advies gaat krijgen. Dat is eigenlijk een antwoord op de vraag of de wethouder denkt dat het idee haalbaar en/of uitvoerbaar is. Dat is het politieke handwerk. Bij een negatief advies kan ik twee dingen doen: de motie ongewijzigd indienen met een grote kans dat het geen meerderheid krijgt of de motie aanpassen.

Wil jij ook raadslid worden namens de PvdA Amsterdam? Klik dan hier!

Dinsdag 25 mei 2021, fractievergadering en expertmeeting

Vanwege Pinksteren vindt de fractievergadering dit keer plaats op dinsdag. De raad zal deze week helemaal in het teken staan van de Algemene Beschouwingen en de behandeling van de Voorjaarsnota. Die algemene beschouwingen zijn voor politieke partijen het moment om keuzes te maken en te laten zien waar ze voor staan. En we gaan spreken over windmolens! Door drukke agenda’s van veel fractieleden doen we de fractie super snel en zijn binnen een halfuur klaar.

Aansluitend heb ik een expertmeeting over de invoering van het Ingezetencriterium in Amsterdam (I-criterium). Expertmeetings worden door raadsleden samen met de raadsondersteuning georganiseerd om experts te horen en te kunnen bevragen over bepaalde onderwerpen.

Het I-criterium waar we over spreken betekent dat alleen inwoners van Nederland straks bij coffeeshops kunnen kopen. In Amsterdam is dit nooit ingevoerd. Vanuit onze fractie zijn we huiverig voor de toename van straathandel. Tegelijkertijd vind ik dat er iets moet gebeuren om de overlast tegen te gaan die door coffeeshopbezoekers wordt veroorzaakt. In de politiek moet je ingewikkelde zaken afwegen. Het is dan altijd slim experts en ervaringsdeskundigen te spreken. Onder hen zijn onderzoekers, twee burgemeesters, een verslavingsdeskundige, en een coffeeshophouder. Na afloop ben ik het meest onder de indruk van het scherpe verhaal van partijgenoot Paul Depla, burgemeester van Breda. Hij was altijd tegenstander van het I-criterium, maar zegt dat het nu, na een lange aanloop, voor Breda goed werkt.

Woensdag 26 mei, gemeenteraadsvergadering

Raadsvergaderingen vinden één keer in de drie weken plaats en duren doorgaans 1,5 tot 2 dagen. In de andere twee weken doen we de commissievergaderingen. Gelukkig vergaderen we weer in de raadszaal, dat is belangrijk voor de levendigheid en effectiviteit van het debat en het aanhalen van onderlinge contacten. Ik krijg veel energie van het zien van de collega’s. Mijn agendapunt over de PTA staat deze vergadering op de agenda, maar zal op donderdag pas aan de beurt komen.

Ik heb de hele avond in de zaal het debat gevolgd over de windmolens, een belangrijk onderwerp. Ik wilde dit live volgen, maar hoorde uiteindelijk weinig nieuwe standpunten na de eerdere debatten. Ik vind het goed dat we extra onderzoeken vragen naar effecten op gezondheid. Tussendoor spreek ik nog uitgebreid met een nieuwe Parool-journalist om hem bij te praten over mijn plannen voor de nieuwe PTA. Het debat loopt door tot 23.45 uur, maar ik ga iets eerder weg.

Ik kom na twaalven thuis, eigenlijk iets te laat. Toen ik net in de raad zat, ging ik altijd meteen naar bed als ik thuiskwam en lag vervolgens een uur wakker. Dus nu ga ik altijd eerst even mentaal afkoppelen. Met Michiel, mijn man, kletsen als hij nog op is of even iets lezen of het journaal terugkijken. Nu de kroegen dicht zijn, zijn er ook geen borrels meer met raadsleden. Ik kijk er naar uit dat dit weer terugkomt. Politiek draait ook om relaties en die onderhoud je met koffie en af en toe een biertje. 

“Politiek draait ook om relaties.”

De volgende dag heb ik al vroeg een werkoverleg bij een organisatie waar ik een interimmanagement klus heb. Maar ook dat hoort bij de politiek, het raadswerk is immers parttime.

Donderdag 27 mei, gemeenteraadsvergadering
De volgende raadsvergaderingdag doe ik mijn bijdrage op de PTA. Het punt staat als laatste op de agenda, waardoor er niet een heel spannend politiek debat meer is. Wel weet ik dan al dat mijn motie een meerderheid heeft. Het Parool schrijft er een mooi stuk over. Ik ben blij dat mijn inzet voor schone lucht en minder vervuilende cruise leidt tot een goed resultaat voor de toekomst! De raadsvergadering sluiten we altijd af met het stemmen over alles wat we die dagen behandeld hebben. 


Hier doe ik mijn inbreng in de raad over de Pessengers Terminal Amsterdam (PTA)

Zaterdag 29 mei, ontspannen na de raadsweek
Na een drukke raadsweek probeer ik in het weekend daarom altijd leuke dingen te plannen. Wat ik vandaag ging doen was echt leuk want ik moest naar het NDSM-terrein in Noord voor mijn eerste vaccinatie (jeej). Ik ben hier heel blij mee en de organisatie zat prima in elkaar. Het gaf mij meteen de kans om de laatste ontwikkelingen in Noord te ontdekken. Daarnaast heb ik een lekker rondje Ronde Hoep met Thijs, een oude studievriend gefietst. Het was geweldig weer en deed mij goed weer even wat anders te doen. Overigens voelde ik mij zondag zo fit als een slappe vaatdoek met veel spierpijn, maar dat kwam vooral door de vaccinatie. 


Geprikt! 

Maandag 31 mei, overleg met PvdA-collega’s over Schiphol

Ik heb het initiatief genomen om met de PvdA-collega’s uit de randgemeenten bij te praten over Schiphol. De geluidshinder en leefbaarheid staan al lange tijd onder druk. Ik ben nog steeds heel kritisch over de eerder verschenen Luchtvaartnota, maar ook over de manier waarop Schiphol een race-to-the-bottom op arbeidscontracten faciliteert. Met de PvdA collega’s heb ik een levendige discussie over de leefbaarheid in onze achtertuin en de spanning met werkgelegenheid. Iedereen vindt dat er meer actie moet komen en er zijn grote zorgen over de houding van het kabinet ten aanzien van toekomstige groei. Wordt vervolgd!

Ik hoop dat je het leuk vond om te lezen wat raadslid zijn betekent en hoe je weken er ongeveer uit zien. Als je nog vragen hebt over wat ik doe of over wat het betekent om raadslid in Amsterdam te zijn, stuur mij dan vooral een mailtje met je vraag, via: [email protected]

Wil jij ook raadslid worden namens de PvdA Amsterdam? Klik dan hier!