Durf klein te denken – inspirerende bijeenkomst in Oost

Door Bastiaan Minderhoud op 12 september 2019

Door: Bastiaan Minderhoud, namens de PvdA lid van de adviescommissie in Oost

Werelden die nomaliter niet snel met elkaar in contact komen met elkaar in contact brengen; dat was de kerngedachte achter een grote bijeenkomst die op maandag 8 september plaatsvond op de inspirerende plek de Muys in Oost met lokale ondernemers, jongerenwerkers, mensen uit het onderwijs, relevante stichtingen en jongeren.

De bijeenkomst was een uitvoering van een ongevraagd advies dat ik begin dit jaar had ingediend waarmee ik het stadsdeel opriep om op lokaal niveau netwerken te verbinden om jongeren aan goed werk en goede stages te helpen en dus de kansen die onze bloeiende stad biedt te koppelen aan de eerste stap die onze jongeren zetten. Op een laagdrempelige manier in onze eigen buurt.

De verwachtingen waren hooggespannen maar werden desalniettemin ruimschoots overtroffen, waarvoor alle lof naar naar onze eigen stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter die de organisatie op zich nam. Wat mij persoonlijk bij bleef was iets dat een mevrouw aan mijn gesprekstafel zei: ‘’Durf klein te denken’’. De problemen waar jonge Amsterdammers door de hele stad mee te maken krijgen spelen zich af in onze eigen wijken. Onze gezamenlijke, grote uitdagingen in de stad  bestaan dan ook uit kleinere uitdagingen in onze buurten.

Dit voorstel, en de fantastische uitvoering daarvan, laten zien dat klein denken zin heeft: veel lokale ondernemers willen zich inzetten voor hun buurt door hun jonge buurtgenoten direct te helpen. Deze kleine werelden die normaal langs elkaar heen leven bij elkaar brengen om samen beter te worden voelt als een eerste stap op het juiste pad. Een pad waarop wij als buurt voor onze jongeren een goede toekomst kunnen bieden en als stad een nog mooiere stad worden.

Ik kijk uit naar een vervolg,

Bastiaan Minderhoud
Namens de PvdA lid van de adviescommissie in Oost

 

 

Bastiaan Minderhoud

Bastiaan Minderhoud

Onze buurt verandert in rap tempo. Maar sommige mensen dreigen niet mee te komen. Ik wil een buurt die er is voor iedereen. Een buurt die alle bewoners een thuis kunnen noemen.

Meer over Bastiaan Minderhoud