Door op 17 november 2013

‘De PvdA moet altijd kiezen voor ‘we’: ook als het om zwarte piet gaat’

Hoe moet een partij als de PvdA omgaan met de verhitste maatschappelijke discussie in jaren? Lees het stuk dat raadslid Peggy Burke schreef over de kwestie-zwarte piet en de rol die de PvdA daarin zou moeten spelen.

Wie had ooit gedacht dat een kinderfeest zou leiden tot de verhitste maatschappelijke discussie in jaren? De afgelopen maand stonden de krantenkolommen vol met stukken over zwarte piet, waarbij voor- en tegenstanders aan het woord kwam. Op de social media ging het er vaak nog veel harder aan toe. Opvallend en verontrustend waren de racistische uitingen aan het adres van de tegenstanders. Vooral de scheldkanonnades gericht tegen zangeres Anouk haalden hierbij het nieuws, terwijl een ieder heeft kunnen zien hoe een demonstrante tegen de VN op het malieveld zeer vijandig werd bejegend. Overigens werden ook voorstanders van zwarte piet soms te hard en beledigend aangepakt.

 

Op het moment dat de zwarte piet-discussie in volle hevigheid woedde, verscheen een kritisch Amnesty-rapport over etnisch profileren bij de politie. De Raad van Europa wees de afgelopen weken op de toenemende discriminatie in Nederland. De Nationale Ombudsman noemde het politieke tij in Nederland zelfs discriminerend én racistisch. Zwarte piet werd daarmee de verpersoonlijking van deze onderzoeken en sindsdien is het debat verhit en zelfs bij vlagen agressief.

 

Terwijl veel politici wegblijven van de discussie, vinden wij, de voltallige fractie van de PvdA Amsterdam, dat deze discussie zo duidelijk de maatschappelijke verhoudingen raakt en op zijn kop zet, dat de politiek zich daar over uit dient te spreken. In Amsterdam hebben we als motto ‘niet wegkijken, maar erop af’. Als dat ergens voor zou moeten gelden, is dat voor dit soort discussies.

 

Onze positie is duidelijk. De PvdA is van oudsher een partij die kiest voor ‘we’, die kiest voor zaken met elkaar oplossen, die ervoor kiest om iedereen bij de samenleving te betrekken. Wij kiezen altijd voor inclusiviteit, voor verbinding en daarmee tegen ongelijkheid en tegen tweedeling.

 

De staat van de stad laat ons echter zien dat er wel degelijk tweedeling is in de maatschappij. Achterstanden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt alsook armoede spelen zich voor een groot deel af langs etnische lijnen. Dat kunnen wij als PvdA in Amsterdam niet accepteren en wij zetten ons ook in om die misstanden weg te nemen. Het begint al bij het feit, dat wij iedere keer weer, een kieslijst hebben, die representatief is voor het multiculturele Amsterdam.

 

Wij kijken niet weg. Ook niet als blijkt dat etnisch profileren door de politie voorkomt. Dan moet je dat benoemen en aanpakken. Iets dat onze eigen politie in tegenstelling tot de Nationale Politie overigens ook doet. Als blijkt dat de Nederlandse politiek aanzet tot racisme, dan moet je uitzoeken hoe dat komt en wat we er aan kunnen doen. Als blijkt dat een groot deel van de stad moeite heeft met zwarte piet, dan moet je proberen tot een oplossing te komen.

 

Het sinterklaasfeest is voor velen van ons een van de mooiste jeugdherinneringen die we hebben en koesteren. Ook onze kinderen gunnen we dit leukste feest van het jaar met alle vrolijkheid en blijdschap die daarbij hoort. De politiek beslist niet over tradities, maar dient zich wel uit te spreken over haar idealen. Ons ideaal is dat Sinterklaas een feest is voor alle kinderen en hun ouders in de stad. Vandaag komt de sint aan in Amsterdam en dat moet voor alle kinderen en ouderen een groot feest zijn. Burgemeester van der Laan verwoordde dat prachtig in zijn brief aan de gemeenteraad. Een feest met een piet die van kleur en vorm verschiet.

 

 Peggy Burke, namens de voltallige gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam