Team Gezinnen

Uitnodiging voor ledenvergadering 23 juni:

Introductiefilmpje voor deelsessie op 23 juni:


Teamleider is Mirthe Biemans.
m.s.biemans@gmail.com
+31 6 33 83 63 87

De andere teamleden zijn:
Carlinke Jansen
Jitze Reeder
Liselore van der Heijden

Bestuurlijk contactpersoon is Herman Wiersema.


Actueel:

Gezinnen de hoeksteen van de samenleving?

Op de ledenvergadering waar de themateams zich presenteerden begon mijn korte inleiding met dat gezinnen de hoeksteen van de samenleving zijn. Het voelde gek om dat te zeggen omdat juist conservatieve partijen dit vaak benoemen en we als themateam juist willen bijdragen aan progressieve toekomstgerichte ideeën. Er kwamen direct reacties op. Toch is het zo, zonder gezinnen is er geen toekomst. Bovendien heeft het gezin veel invloed op hoe die toekomst er uit ziet. Op hoe hun kinderen de samenleving van morgen gaan vormen.

Gezinnen komen in alle soorten en maten. We maken er allemaal op enig moment in ons leven deel van uit, als kind, als ouder, als partner. Alleen, samen, homo, hetero, klein, groot, het maakt niet uit, alle gezinnen willen uiteindelijk het beste voor hun kinderen. Ze delen die liefde, de wens om prettig samen te leven en hoop op goede kansen en een goede toekomst voor hun kinderen.

Bijna geen onderwerp is niet relevant voor gezinnen. Een veilige buurt, groen, duurzaamheid, mobiliteit, onderwijs, samenhorigheid, inkomen, sport. Eigenlijk alle thema’s zijn relevant voor gezinnen. Je zou het bijna geen apart themakunnen noemen. In mijn persoonlijke ervaring zijn er twee dingen die jonge gezinnen het meest bezig houden. Hoe organiseer je alles in dit spitsuur van het leven met werk, opvang, school, sport, contacten en doe je dat ook nog eens zo dat het hele gezin er wel bij vaart. En hoe zorg je dat je kinderen de kans krijgen op een goede toekomst.

Deze twee onderwerpen heb ik aangehaald, maar met het team en anderen zullen we het thema verder invulling gaan geven en een visie vormen op hoe wij als sociaal democraten een perspectief bieden op een nog betere toekomst voor gezinnen. De toekomst voor onze kinderen.

Wil je daar over meepraten schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Dat kan met Mirthe Biemans,m.s.biemans@gmail.com. Wij houden je via de website en op de komende ledenvergadering op de hoogte van onze ideeën en oplossingen.