Voorjaarsnota 2024: Een brug naar een verbonden stad

16 mei 2024

Voorjaarsnota 2024:  Een brug naar een verbonden stad

Vandaag presenteerde wethouder Financiën Hester van Buren (PvdA) namens het college de Voorjaarsnota 2024. We blijven op een verantwoorde manier kiezen voor een sociale, verbonden en toekomstbestendige stad door geld vrij te maken voor de brug over ’t IJ en door huisvesting voor leraren te realiseren op IJburg. Financieel staat de stad er relatief goed voor: er kan 122 miljoen aan de algemene reserve worden toegevoegd en worden geïnvesteerd in de stad.

“Ik ben verheugd dat het College opnieuw ervoor kiest om de grote uitdagingen in onze stad zoals de wooncrisis het hoofd te bieden door ongelijk te blijven investeren voor gelijke kansen”, zegt plaatsvervangend fractievoorzitter PvdA Fatihya Abdi. “Het is met de huidige lerarencrisis belangrijk dat we meer leraren krijgen voor de klas, omdat we zien dat de tekorten juist toenemen in buurten waar kinderen het hardst goed onderwijs nodig hebben. Met de komst van de lerarencampus kunnen we hopelijk meer leraren naar onze stad trekken en houden én bouwen we verder aan onze volkshuisvesting”,  blikt Abdi vooruit op de extra investering van €15 miljoen in 80 woningen voor leraren op IJburg. “Daarnaast is de verbinding met Noord, zowel fysiek als sociaal, is zo belangrijk en daar zijn we gelukkig weer een grote stap dichterbij met het extra geld dat vrij is gemaakt voor de brug over ‘t IJ. De sociale koers blijft bestaan met het vizier op de toekomst, met oog voor de eventuele risico’s, maar vooral met het blijven investeren waar dat het meest nodig is.”

Verantwoordelijke investeringen voor een toekomstbestendige en sociale stad

“Extra investeringen in het mbo-traineeship, het regelen van eeuwigdurende grafrust voor islamitische begraafplaatsen en extra geld voor de ouderenzorg, dat zijn keuzes die we als gemeente  moeten maken om een sociale stad te blijven, niet in de minste plaats omdat we vanuit het Rijk de komende tijd een andere koers moeten vrezen.”, beschouwt Abdi.

Woordvoerder Financiën Farley Asruf duidt de cijfers: “Met deze Voorjaarsnota gaat het college verantwoordelijk om met de risico’s door geld te stoppen in de algemene reserves, maar blijft het college tegelijkertijd investeren in het toekomstbestendig maken van de stad”, zo licht hij toe. “Dit doen we door 50 miljoen euro vrij te maken om de capaciteit van het energienet te vergroten. Met dit geld kunnen transformatorhuisjes in de stad geplaatst worden, waardoor we ook in de toekomst de grote vraag naar energie aan kunnen.”

Mobiliteit voor een verbonden stad noodzakelijk: juist ook voor Noord

“Het extra geld voor de brug over ‘t IJ is nodig om de verbonden stad in fysieke zin, maar ook in sociale zin, mogelijk te maken, zegt Asruf. ‘Noord heeft hier lang op gewacht. Met deze investering wordt een nieuwe, belangrijke stap in de goede richting gezet. Deze brug is noodzakelijk om Noord ook in de toekomst verbonden te houden met de rest van de stad. Mobiliteit is daarin van essentieel belang, waarbij ook de andere mobiliteitsvormen de komende tijd de volle aandacht van mijn fractie zullen hebben. Eerder hebben we met het gratis ov voor kinderen hier al stappen mee kunnen maken, maar we moeten scherp blijven op gelijke kansen in bereikbaarheid voor alle Amsterdammers.”


vlnr. woordvoerder Financiën Farley Asruf, wethouder Hester van Buren en plaatsvervangend fractievoorzitter Fatihya Abdi